Спосіб діагностики цитомегаловірусної інфекції у жінок

КПКВ 6561040 (фундаментальні НДР)

Спосіб діагностики цитомегаловірусної інфекції у жінок.

Автори розробники: Вовк І.Б., Горбань Н.Є., Нетреба Н.І., Кондратюк В.К.

Контактний телефон: (044) 483-38-61

Спосіб визначення  ЦМВ інфекції у жінок з проліферативними процесами ендометрія дозволяє оцінити навантаження антигенами цитомегаловірусу тканини-мішені (ендометрій), виявити ступінь їх експресії та дослідити концентрації Ig M та G до ЦМВ; вирішується шляхом базового імуноферментного дослідження крові, додатково здійснюється ідентифікація вірусу цитомегалії в мазках-відбитках ендометріальної тканини за допомогою реакції імунофлуоресценції (ІФА) в непрямій модифікації з моноклональними антицитомегаловірусними антитілами з метою виявлення специфічного антигену ЦМВ, у разі виявлення одного або декількох позитивних результатів продовжувалось обстеження пацієнтки в динаміці.

Медична ефективність полягає у максимально всебічному урахуванні стану взаємовідносин системи «збудник – організм жінки» з метою оцінки вірусологічного навантаження, що дає змогу зробити вибір адекватного індивідуального алгоритму ведення клінічного випадку з урахуванням подальших репродуктивних намірів та відновлення функції ендометрія.

Рекомендовано впроваджувати в роботу вірусологічних лабораторій.

Отримано патент № 106004, від 11.04.2016.

Нововведення впроваджено в ДУ «Інститут педіатрії, акушерство і гінекології НАМН України».

Впровадження потребує: 60 грн. на пацієнтку.

Використовуються люмінесцентні мікроскопи МЛ-2А, ЛЮМАМ-ІІ.

Послуги розробників: статті в наукових виданнях, доповіді на науково-практичних конференціях, семінари для лікарів.