Спосіб діагностики стану судин мікроциркуляторного русла у вагітних з цукровим діабетом

КПКВ  6561040(фундаментальні НДР)

Спосіб діагностики стану судин мікроциркуляторного русла у вагітних з цукровим діабетом

Автори розробники: Авраменко Т.В., Тутченко Л.І., Мелліна І.М., Гончаренко Н.ІКонтактний телефон: (044) 483-62-67

Запропонована методика діагностики стану судин мікроциркуляторного русла у вагітних з цукровим діабетом за допомогою лазерної допплерівської флоуметрії дає можливість неінвазивно провести об’єктивну оцінку функціонального стану ендотелію судин мікроциркуляторного русла у цієї категорії хворих, виявити ендотеліальну дисфункцію. Методдозволяє покращити діагностику ендотеліальної дисфункції у вагітних з цукровим діабетом, що підвищує ефективність використання лікувальних заходів, які спрямовані на зниження акушерських і перинатальних ускладнень та їх прогнозування..

Застосування нововведення підвищує точність діагностики ендотеліальної дисфункції до 78%.

На спосіб отримано Патент України на корисну модель №94149 від 27.10.2014 р.

Необхідне обладнання: лазерний аналізатор мікроциркуляції „ЛАКК-02” (НЛП „ЛАЗМА”, Росія).

Послуги розробників: курси інформації і стажування, доповіді, публікації.