Спосіб діагностики психосоматичного стану утробного плода

КПКВ  6561040 (фундаментальні НДР)

Спосіб діагностики психосоматичного стану утробного плода

Автори розробники: В.Б.Ткаченко, Воробйова І.І., Сопко Я.О.

Контактний телефон: (044) 483-91-25.

Діагностика психосоматичного стану утробного плода вирішується шляхом бальної оцінки параметрів  його біофізичного профілю.  В залежності від бальної оцінки бальної адаптації визначається тактика лікування та стратегія розродження жінки – терміни та спосіб розродження.

Новизною є неінвазивне урахування поведінкових реакцій плода та стану вертебробазилярного кровотоку, як  відображення стану адаптації плода під час вагітності з метою первинної профілактики постнатальних уражень нервової системи новонароджених.

На спосіб отримано  Патент України на корисну модель №76152 від 25.12.2012р

Нововведення  потребує обладнання: апарат для УЗД та доплерометрії.

Послуги розробників: публікації в наукових виданнях.