Спосіб діагностики прогресування хронічного вірусного гепатиту С у дітей

Пат. 104090

Україна, МПК8А61В5/00, G01N33/50

Спосіб діагностики прогресування хронічного вірусного гепатиту С у дітей.

Винахідники: Березенко В.С., Мостовенко Р.В., Диба М.Б., Філатова О.Б.

Заявник і патентовласник ДУ «ІПАГ НАМН України».

Заявка – а 201212454 від 31.10.2012, опубл. 25.12.2013, бюл. №24