Спосіб діагностики несприятливого перебігу хронічних вірусних гепатитів В та С у дітей в період ремісії

КПКВ  6561040 (прикладні НДР)

Спосіб діагностики несприятливого перебігу хронічних вірусних гепатитів В та С у дітей в період ремісії

Автори розробники: Денисова М.Ф., Музика Н.М.,Чернега Н.В., Диба М.Б.

Контактний телефон: (044) 483-62-32

В основу способу покладена оцінка непрямих серологічних маркерів фіброзу (АСТ/АЛТ>1, протромбіновий індекс, концентрація тромбоцитів в сироватці крові) Спосіб дозволяє використання його в якості раннього виявлення можливого загострення хвороби, запобігання рецидивів та своєчасної корекції терапії. Неінвазивність та доступність методу дає можливість використовувати його на рівні поліклінічних відділень та проводити моніторинг перебігу захворювання.

На спосіб отримано Патент України № 93348, від 25.09.2014 р

Необхідне обладнання:біохімічний аналізатор

Послуги розробників: методичні рекомендації, публікації.