СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ МУКОВІСЦИДОЗУ У ДІТЕЙ ШЛЯХОМ ЕХОГРАФІЇ ПРИВУШНОЇ ЗАЛОЗИ

(19) UA

(11) 85156

(51) МПК (2006) A61B8/00

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ МУКОВІСЦИДОЗУ У ДІТЕЙ ШЛЯХОМ ЕХОГРАФІЇ ПРИВУШНОЇ ЗАЛОЗИ

(21) a200801173

(22) 31.01.2008

(24) 25.12.2008

(46) 25.12.2008, Бюл.№ 24, 2008 р.

(72) АНТИПКІН ЮРІЙ ГЕНАДІЙОВИЧ, UA, ТАРАСЮК БОРИС АНДРІЙОВИЧ, UA, ЛУК’ЯНОВА ІРИНА СЕРГІЇВНА, UA, АРАБСЬКА ЛЮДМИЛА ПАВЛІВНА, UA, ГОНЧАРЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА,UA, НОВІКОВА МАРІЯ МИКОЛАЇВНА, UA, СМІРНОВА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА, UA

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ  НАМН УКРАЇНИ”,UA

(56) RU 2 151 188,  RU 2 141 670 C1, 20.11.1999,  RU 2 009 491 C1, 15.03.1994

SU 1 321 405 A1, 07.07.1987,  US 4 163 039 A, 31.07.1979,  US 3 902 847 A, 02.09.1975CA 1 009 550 A, 03.05.1977

(57) Спосіб діагностики муковісцидозу у дітейш ляхом ехографічної оцінки стану, поверхні та текстури паренхіми  привушної залози, який відрізняється тим, що досліджуються послідовно наступні показники:

1) наявність гетерогенності паренхіми привушної залози, внаслідок чергування ізо- та гіперехогенних ділянок;

2) наявність дрібних крапчастих та лінійних гіперехогенних утворень в паренхімі залози;

3) візуалізація капсули привушної залози та звивистий характер контуру залози, при виявленні гетерогенності паренхіми привушної залози діагностують легкий ступінь захворювання, при виявленні гетерогенності і дрібних та лінійних гіперехогенних утворень – середній ступінь, при виявленні комбінації всіх трьох показників діагностують тяжкий ступінь муковісцидозу.