Спосіб діагностики хронічного стресу у жінок на етапі прегравідарної підготовки

КПКВ6561040

Автори розробки: Татарчук Т.Ф., Тутченко Т.М., Регеда С.І., Яроцька Н.В.

Контактний телефон: (044)  483-80-67

Спосіб діагностики хронічного стресу у жінок на етапі прегравідарної підготовки вирішується шляхом: проведення психодіагностичних досліджень, який відрізняються тим, що визначаються показники:

особистісної перцепції стресу, нейропсихічної резистентності, особистісної тривожності, робочого стресу  та співвідношення сироваткових концентрацій кортизолу та ДГЕА-С.

Спосіб сприяє своєчасному призначенню індивідуального лікування та профілактики стрес-індукованих розладів репродуктивної функції на етапі прегравідарної підготовки.

Місце впровадження нововведення: ДУ «ІПАГ НАМН України» та в гінекологічних відділеннях пологових будинків України.

Додаткового обладнання не потребується.

Впровадження нововведення потребує: 250 грн. на одну жінку.

Послуги розробників для оволодіння нововведенням: методичні рекомендації, курси передатестаційної підготовки, постійно-діючий семінар в м. Києві.