СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НИРОК У ВАГІТНИХ

(19)UA

(11) 87729

(51) МПК (2009)A61B 8/08A61B 10/00

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НИРОК У ВАГІТНИХ

(21) a200710200

(22) 12.09.2007

(24) 10.08.2009

(46) 10.08.2009, Бюл.№ 15, 2009 р.

(72) ТАРАСЮК БОРИС АНДРІЙОВИЧ, ЛУК’ЯНОВА ІРИНА СЕРГІЇВНА, МЕДВЕДЕНКО ГАЛИНА ФЕДОРІВНА, ІГОЛКІНА ОЛЬГА ДМИТРІВНА, ГОНЧАРЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА, САФОНОВА ІНЕСА МИХАЙЛІВНА

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ  НАМН УКРАЇНИ”

(57) Спосіб діагностики хронічних захворювань нирок у вагітних шляхом ехографії, який відрізняється тим, що за наявності підвищення ехогенності тканини правої нирки до рівня ехогенності паренхіми печінки та ехопозитивних лінійних утворень в паренхімі правої нирки діагностують хронічне захворювання нирок у вагітних.