СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ХРОНІЧНИХ ДИФУЗНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ

(19)UA

(11)79297

(51) МПК (2006)A61B 8/08

(54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ХРОНІЧНИХ ДИФУЗНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ

(21) a200501755

(22) 25.02.2005

(24) 11.06.2007

(46) 11.06.2007, Бюл. № 8, 2007 р.

(72) ТАРАСЮК БОРИС АНДРІЙОВИЧ, UA; ЛУК’ЯНОВА ІРИНА СЕРГІЇВНА, UA; БЕРЕЗЕНКО ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА, UA; ГОНЧАРЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА, UA; ЗАДОРОЖНА ТАМАРА ДАНИЛІВНА,UA; ІГОЛКІНА ОЛЬГА ДМИТРІВНА, UA

(73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ” (UA)

(56) UAA45649 15.04.2002

(57)1. Спосіб діагностики хронічних дифузних захворювань печінки у дітей шляхом ехографії, який відрізняється тим, що при наявності ущільнення та звивистості контурів гліссонової капсули, вузлів регенерації 2-5 мм під капсулою та в паренхімі печінки, підвищенні ультразвукової щільності паренхіми за рахунок ехопозитивних утворень у вигляді точок, трикутників і/або тубулярних структур діагностують хронічне дифузне захворювання печінки.

2. Спосіб за п.1, де при підвищенні ультразвукової щільності  паренхіми за рахунок  ехопозитивних утворень у вигляді точок діагностують гепатоз.

3. Спосіб за п.1, де при підвищенні ультразвукової щільності  паренхіми за рахунок ехопозитивних утворень у вигляді точок, трикутників у кількості, більшій за три утворення кожного типу на 1 см2 ехографічного зрізу, діагностують хронічний гепатит.

4. Спосіб за п.1, де при підвищенні ультразвукової щільності  паренхіми за рахунок ехопозитивних утворень у вигляді точок, трикутників і тубулярних структур діаметром до 2 мм у кількості, більшій за три утворення кожного типу на 1 см2 ехографічного зрізу, діагностують фіброз печінки.