Співпраця і обмін досвідом за напрямом «дитяча імунологія»

2-3 червня 2017 року в м. Краків (Польща) провідні фахівці з України, зокрема від ДУ «ІПАГ» НАМН України,  за напрямом дитяча імунологія прийняли активну участь в великій Міжнародній науково-практичній конференції «Імунозапальні захворювання у дітей» (Краків, Польща).

В роботі конференції взяли участь відомі вчені з Європейських країн, Казахстану та багатьох інших держав.

Формат засідань конференції включав міждисциплінарну сесію та два наукових симпозіуми – ревматологічний і гастроентерологічний, в рамках яких було представлено і обговорено доповіді з актуальних питань патогенезу, диференціальної діагностики і лікування імуноопосередкованих запальних захворювань у дітей.

Віце-президент Європейського товариства дитячих ревматологів (PRES) проф. Tadei Avcin (Словенія) у своїх доповідях висвітлив сучасні погляди на патогенез імуноасоційованих запальних процесів у дітей, зупинився на питаннях ранньої діагностики ювенільного ревматоїдного артриту, його позасуглобових уражень та принципах лікування. Особливості клінічного обстеження кістково-м’язевої системи у дітей представила проф. Violeta Vladislava Panavienė (Литва).

Детально обговорено питання ультразвукової діагностики уражень суглобів при ЮРА (проф. Jelena Vojinovie, Сербія), ефективності та безпечності біологічної терапії (проф. Богмат Л., д.м.н. Бойко Я., Україна). Відбувся обмін досвідом щодо особливостей системи надання медичної допомоги пацієнтам з ЮРА в Україні (проф. Марушко Т.), Білорусії (Др. Чижевська), Литві (Др. Skirmante Rusoniene), Казахстані (Др. Mukusheva Zaure). Значну увагу було приділено організаційним питанням, зокрема процедурам та труднощам передачі пацієнтів з ЮРА, що досягнули 18 річного віку, у дорослу систему надання медичної  допомоги  (проф. Яременко О. Україна) та питанням вакцинації дітей з імунозапальними захворюваннями, які отримують біологічну терапію (д.м.н. Ошлянська О., Україна).

В роботі гастроентерологічного симпозіуму широке відображення знайшли найбільш актуальні питання хвороби Крона в дитячому віці, а саме ситуація в Україні (проф. Шадрін О.), труднощі ранньої діагностики патології у дітей різних вікових груп (проф. Денисова М.),  перспективність використання неінвазивних методів при спостереженні пацієнтів з хворобою Крона (проф. Дорофєєв А.).

Значний інтерес і дискусію викликали наведені проф. Gabor Veres (Угорщина),  доц. Ruta Kučinskiene (Литва), к.м.н. Мостовенко Р. клінічні випадки у дітей із ускладненими формами хвороби Крона, а також принципи ведення таких пацієнтів при переході до спостереження дорослим гастроентерологом (проф. Дорофєєв А., Україна), також з великим зацікавленням була заслухана його доповідь щодо морфологічної концепції глибокої ремісії хвороби Крона як інформативного критерію ефективності лікування даної патології.

 Особливу увагу лікарів привернули повідомлення проф. Gabor Veres (Угорщина) стосовно Національного регістру дітей із хворобою Крона в Угорщині (HUPIR) і про запуск Національного регістру запальних захворювань кишківника в Україні (проф. Денисова М.).

 Всі представлені доповіді базувались на результатах доказових досліджень та клінічних спостережень. Продовження співпраці науковців з різних країн буде сприяти суттєвому розширенню сучасних уявлень та розуміння особливостей перебігу хвороби Крона в дитячому віці, її діагностики та лікування.