Схема диференційованої ранньої профілактики та реабілітації дітей молодшого шкільного віку з порушеннями ліпідного обміну та ендотеліальною дисфункцією

КПКВ  6561040 (фундаментальні НДР)

Схема диференційованої ранньої профілактики та реабілітації дітей молодшого шкільного віку з порушеннями ліпідного обміну та ендотеліальною дисфункцією.

Автори розробники: Квашніна Л. В., Родіонов В.П., Ігнатова Т.Б., Маковкіна Ю.А.

Контактний телефон: (044) 483-90-56

Вперше в клінічній педіатрії застосовано препарат метаболічно-адаптогенної дії у віковій групі дітей молодшого шкільного віку з порушеннями адаптації до фізичного навантаження та вегетативної дисфункції. Розроблені показання застосування даного виду терапії за новим призначенням. При застосуванні методики із використанням препарату „Кратал для дітей” відмічається позитивна динаміка з боку клінічної симптоматики у 138 (88,0%) дітей; нормалізується вегетативний баланс у 102 (65,0%) дітей; стан церебральної гемодинаміки у 107 (68,0%); АТ – у 105 (67,0%); серцевого ритму та провідності (104 (66,%) та 96 (61,0%) відповідно). Застосування препарату сприяло підвищенню рівня фізичної працездатності у 77,2% дітей. Нововведення дозволяє  проводити корекцію вегетативних розладів як на донозологічному етапі, так і у дітей з вегетативною дисфункцією і рекомендовані до впровадження у лікувально-профілактичних установах охорони здоров’я (обласних, міських, районних) педіатричного і кардіологічного профілю у терапії вегетативної дисфункції, та у здорових дітей шкільного віку з порушеннями адаптації до фізичного навантаження  в обсязі рекомендованому дослідниками.

Нововведення впроваджено у дитячих клінічних лікарнях м Полтава (міська та обласна) та центрі матері та дитини м. Вінниця.

Впровадження нововведення не потребує додаткового фінансування

Спеціального обладнання для впровадження нововведення не потрібно.

Послуги розробників: видано інформаційний лист, публікації в наукових виданнях, лекції для лікарів.