Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2022 році

 Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2022 році (далі – Реєстр), складений відповідно до «Інструкції з підготовки та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій установами Міністерства охорони здоров’я України та Національної академії медичних наук України», затвердженої спільним наказом МОЗ України та НАМН України від 23.06.2017 № 699/41, на основі матеріалів, що надійшли від науково-дослідних інститутів МОЗ України та НАМН України, закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я», закладів післядипломної освіти, закладів охорони здоров’я, що надають спеціалізовану чи високоспеціалізовану медичну допомогу та є клінічними базами науково-дослідних установ та/або громадських організацій (науково-медичних товариств, наукових медичних асоціації спеціалістів та ін.) (далі – Організатори НМФ) на проведення наукових медичних форумів (далі – НМФ) до Державної організації «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (далі – ДО «Центр тестування»). Реєстр є підставою для підготовки та проведення НМФ.

Реєстр _НМФ_2022