Програма XІІІ конгресу педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії»

Національна академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України Асоціація педіатрів України

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

ПРОГРАМА

XIII КОНГРЕСУ ПЕДІАТРІВ УКРАЇНИ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДІАТРІЇ»

9-11 жовтня 2018, Київ

Вельмишановний(а)

Національнаакадеміямедичнихнаук України, Міністерствоохорониздоров’я України, Асоціація педіатрів України, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», Національний медичний університет імені О.О. Богомольця та Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика запрошують Вас взяти участь у роботі XІІІ конгресу педіатрів України «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДІАТРІЇ», який відбудеться 9-11 жовтня 2018 року в м. Києві в Конгрес-холі «Президент-готелю».

Відкриття конгресу 9 жовтня 2018 р. о 10.00 годині у Конгрес-холі

«Президент Готелю» (вул. Госпітальна, 12).

Реєстрація учасників: 9 жовтня 2018 р. з 8.00 у фойє Конгрес-холу

«Президент Готелю» (вул. Госпітальна, 12).

Проїзд: станція метро «Палац спорту».

Учасники конгресу мають змогу отримати сертифікат для атестації на при- своєння (підтвердження) лікарської кваліфікаційної категорії та зарахувати встановлену кількість балів відповідно до «Шкали значень різних видів діяль- ності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами» (Наказ МОЗ від 07.07.2009 р. №484, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.07.2009, №693/16709).

Телефони для довідок: +38 050 387-22-83; 044 401-81-33 Е-mail: info@pcongress.org.ua

Сайт: www.pcongress.org.ua

СПІВГОЛОВИ

Цимбалюк В.І. – Президент Національної академії медичних наук України Антипкін Ю.Г. – директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», Президент Асоціації педіатрів України;

ЗАСТУПНИКИ

Вороненко Ю.В. – ректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

Цехмістер Я.В. – в.о. ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Майданник В.Г. – завідувач кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, віце-президент Асоціації педіатрів України; Гінзбург В.Г. – директор Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації.

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ

Абатуров О.Є. – завідувач кафедри факультетської педіатрії та медичної генетики Дніпропетровської державної медичної академії;

Аряєв М.Л. – завідувач кафедри педіатрії №1 Одеського національного медичного університету;

Банадига Н.В. – завідувач кафедри педіатрії Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського;

Бекетова Г.В. – завідувач кафедри дитячих та підліткових захворювань Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; Березенко В.С. – завідувач кафедри педіатрії №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Бережний В.В. – професор кафедри педіатрії №2 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

Беш Л.В. – завідувач кафедри педіатрії №2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

Больбот Ю.К. – завідувач кафедри госпітальної педіатрії №2 Дніпропетровської державної медичної академії;

Боярська Л.М. – завідувач кафедри педіатрії ФПО Запорізького державного медичного університету;

Боярчук О.Р. – завідувач кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського; Бурлай В.Г. – професор кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця;

Виговська О.В. – професор кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету

ім. О.О. Богомольця;

Волосовець О.П. – головний спеціаліст Відділу освіти та науки МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Волосянко А.Б. – завідувач кафедри педіатрії Івано-Франківського національного медичного університету;

Волоха А.П. – завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

Гнатейко О.З. – директор ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», професор кафедри пропедевтичної педіатрії та генетики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

Гончарь М.О. – завідувач кафедри педіатрії №1 та неонатології Харківського національного медичного університету;

Горленко О.М. – завідувач кафедри дитячих хвороб медичного факультету Ужгородського національного університету;

Даниленко Г.М. – директор ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»;

Дзюба О.Л. – головний лікар Київської міської дитячої клінічної лікарні №2, доцент кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Дука К.Д. – професор кафедри пропедевтичної педіатрії Дніпропетровської державної медичної академії;

Дудник В.М. – завідувач кафедри педіатрії №2 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;

Іванько О.Г. – завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб Запорізького державного медичного університету;

Ільченко С.І. – завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб Дніпропетровської державної медичної академії;

Іваха М.М. – головний лікар Дитячої клінічної лікарні №6 м. Києва Зубаренко О.В. – завідувач кафедри факультетської педіатрії Одеського національного медичного університету;

Квашніна Л.В. – завідувач відділення медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені О.М. Лук’янової НАМН України»;

Клименко Т.М. – завідувач кафедри неонатології Харківської медичної академії післядипломної освіти;

Клименко В.А. – завідувач кафедри пропедевтики педіатрії №2 Харківського національного медичного університету;

Колоскова О.К. – завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету;

Корєнєв М.М. – завідувач кафедри педіатрії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

Кожем’яка А.І. – професор кафедри пропедевтики педіатрії №2 Харківського національного медичного університету;

Крамарьов С.О. – завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця; Кривопустов С.П. – професор кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Крючко Т.О. – завідувач кафедри госпітальної педіатрії Української медичної стоматологічної академії;

Лапшин В.Ф. – заступник директора ДУ «Інституту педіатрії, акушерства та гінекології імені О.М. Лук’янової НАМН України»;

Леженко Г.О. – завідувач кафедри госпітальної педіатрії і дитячих інфекційних хвороб Запорізького державного медичного університету; Личковська О.Л. – завідувач кафедри пропедевтики педіатрії та медичної генетики Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького;

Лукашук В.Д. – завідувач кафедри педіатрії №5 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Макєєва Н.І. – завідувач кафедри педіатрії №2 Харківського національного медичного університету;

Марушко Ю.В. – завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця;

Мітюряєва-Корнійко І.О. – професор кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Нечитайло Ю.М. – завідувач кафедри пропедевтичної педіатрії Буковинського державного медичного університету; Недельська С.М. – завідувач кафедри факультетської педіатрії Запорізького державного медичного університету;

Овчаренко Л.С. – завідувач кафедри педіатрії та неонатології з курсом амбулаторної педіатрії Запорізької медичної академії післядипломної освіти; Одинець Ю.В. – професор кафедри педіатрії №2 Харківського державного медичного університету;

Омельченко Л.І. – зав відділенням ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені О.М. Лук’янової НАМН України;

Охотнікова О.М. – завідувач кафедри педіатрії №1 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

Павлишин Т.А. – завідувач кафедри педіатрії №2 Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського; Пєший М.М. – професор кафедри госпітальної педіатрії Української медичної стоматологічної академії;

Пипа Л.В. – завідувач кафедри педіатрії ФПО Вінницького національного

медичного університету імені М.І. Пирогова;

Починок Т.В. – професор кафедри педіатрії №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Садов’як І.Д. – генеральний директор Української дитячої спеціалізованої лікарні „ОХМАТДИТ”;

Сенаторова Г.С. – професор кафедри педіатрії №1 та неонатології Харківського національного медичного університету;

Синоверська О.Б. – завідувач кафедри педіатрії факультету післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету;

Сміян І.С. – професор кафедри педіатрії Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського;

Cміян О.І. – завідувач кафедри педіатрії №2 Сумського державного університету;

Сокольник С.В. – завідувач кафедри педіатрії та медичної генетики Буковинського державного медичного університету;

Сорокман Т.В. – професор кафедри педіатрії та медичної генетики Буковинського державного медичного університету;

Старець О.А. – завідувач кафедри пропедевтики педіатрії Одеського національного медичного університету;

Стоєва Т.В. – завідувач кафедри педіатрії №2 Одеського національного медичного університету;

Терещенко В.С. – головний лікар Дитячої клінічної лікарні №7 м. Києва Ткаченко С.К. – професор кафедри факультетської та шпитальної педіатрії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького; Тяжка О.В. – професор кафедри педіатрії №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Фролова Т.В. – завідувач кафедри пропедевтики педіатрії №1 Харківського національного медичного університету;

Чернишова Л.І. – професор кафедри дитячих інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; Чуриліна А.В. – професор кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Шунько Є.Є. – завідувач кафедри неонатології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

Юрцева А.П. – професор кафедри дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії Івано-Франківського національного медичного університету;

Яблонь О.С. – завідувач кафедри педіатрії №1 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.

Координатори: В.І. Цимбалюк, Ю.Г. Антипкін, В.Г. Майданник, В.Г. Гінзбург, О.З. Гнатейко, Г.М. Даниленко, О.І. Волосовець, Є.Є. Шунько

Вступне слово Президента Асоціації педіатрів України, академіка НАМН України,професора Ю.Г. Антипкіна;

Вітання від:

Верховної Ради України; Кабінету Міністрів України;

Національної академії медичних наук України;

Повний текст програми