ПРОГРАМА НПК „Актуальні питання збереження соматичного та репродуктивного здоров’я жінок”

ПРОГРАМА

науково-практичної конференції

„Актуальні питання збереження соматичного та репродуктивного здоров’я жінок”

27 листопада 2020 року

Конференція проводиться в режимі online

 

09:00-9:15

Відкриття конференції. Вітальне слово Директора ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», академіка НАМН України, професора Антипкіна Ю.Г.

09:15-09:40

Прагматичний підхід до зниження материнської патології. член-кор. НАМН України д.мед.н., професор Маркін Л.Б.

09:40-10:00

Сучасні можливості збереження репродуктивного здоров’я жінок. фертильного віку д.мед.н., професор Подольський В.В.

10:00-10:20

Віддалені результати лікування ектопічної вагітності. д.мед.н., професор Бойчук А.В., к.мед.н. Якимчук Ю.Б.

10:20-10:40

Сучасні можливості корекції змін вагінальної мікробіоти у жінок фертильного віку при хронічних запальних захворюваннях статевих органів.

д.мед.н. Подольський Вл.В.

10:40-11:00

Передчасні пологи: критерії та етапи медичної допомоги. д.мед.н. Гончарук Н.П.

11:00-11:20

Диференційований підхід до сучасної нутріцевтичної профілактики гестаційних і перинатальних ускладнень.

д.мед.н., професор, Носенко О.М., к.мед.н. Ханча Ф.О.

11:20-11:40

Проблеми конфліктних випадків в практиці лікаря акушера-гінеколога. Особливості консультування – психосоматичний підхід.

д.мед.н. Подольський Вл.В.

11:40-12:00

Новітні тренди в терапії тяжкої прееклампсії. д.мед.н., професор Ткаченко Р.О.

12:00-12:20

Сучасні фактори ризику виникнення ускладнень вагітності і пологів та їх корекція.

д.мед.н., професор Подольський В.В.

12:20-12:40

Профілактика перинатальних ускладнень у вагітних з загрозою невиношування в ранні терміни гестації.

д.мед.н., професор Кравченко О.В.

12:40-13:00

Оптимізація місцевого лікування запальних захворювань органів малого тазу: терапія, заснована на доказах.

д.мед.н., професор Борис О.М.

13:00-13:20

Хронічні запальні захворювання статевих органів нижнього рівня у жінок фертильного віку під час вагітності та можливості їх корекції. д.мед.н., професор Подольський В.В.

13:20-13:40

Нові аспекти в лікуванні COVID-19. Огляд жовтневих протоколів. д.мед.н., професор Ткаченко Р.О.

13:40-14:00

Стан урогенітальної мікрофлори у вагітних, діагностика та лікувальна тактика.

д.мед.н., професор Щербина М.О., д.мед.н., професор Щербина І.М., к.мед.н. Плахотна І.Ю.

 

14:00-14:20

Особливості спостереження вагітних, що хворіли на аденоміоз. д.мед.н. Скрипченко Н.Я., к.мед.н. П авлова О.М.

14:20-14:40

Оригінальні біопрепарати та біостимулятори в гінекологічній практиці. Що необхідно знати фахівцю?

к.мед.н. Зайченко А.В.

14:40-15:00

Вплив сімейного стану на перебіг вагітності та пологів. д.мед.н., професор Бенюк В.О., Курочка В.В., Олешко В.Ф.

15:00-15:20

Вплив родинного насильства на психосоматичне та репродуктивне здоров’я жінок.

к.мед.н., доцент Корнієць Н.Г.

14.20-15:40

Психосоматичні та клінічні паралелі у вагітних з ЕКЗ на фоні ожиріння.

мол.н.спів. Сюдмак О.Р. , д.мед.н., професор Жабченко І.А., Коваленко Т.М.

15:40-16:00

Структура та ефективність системи освіти в сфері репродуктивного здоров я для підлітків.

д.мед.н., професор Шкіряк-Нижник З.А., к.мед.н. Горбань Н.Є. , Лапікура О.В., Бондаренко Н.Ю., Слободченко Л.М.

16:00-16:20

Актуальний погляд на знайому проблему рецидивуючого вульвовагінального кандидозу.

Ратушняк Н.Я.

16:20-16:30

Обговорення