ПРОГРАМА НПК „Актуальні питання збереження соматичного та репродуктивного здоров’я жінок” 23 квітня 2021 року

ПРОГРАМА

науково-практичної конференції „Актуальні питання збереження соматичного та репродуктивного здоров’я жінок”

23 квітня 2021 року

Конференція проводиться в режимі online

 

 

9:00-9:15

Відкриття конференції. Вітальне слово Директора ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», академіка НАМН України, професора Антипкіна Ю.Г.

9:15-9:35

Раціональні заходи щодо зниження материнської смертності.

член-кор. НАМН України, д.мед.н., професор Маркін Л.Б.

9:35-9:55

Шляхи корекції порушень вегетативного гомеостазу  у  жінок зі змінами репродуктивного здоров’я.

д.мед.н., професор Подольський В.В.,

д.мед.н., голов.н.с. Подольський Вл.В.

9:55-10:15

Анемії вагітних.

д.мед.н., професор Резніченко Г.І.

10:15-10:35

ERAS в гінекології, можливості та перспективи.

д.мед.н., професор Ткаченко Р.О.

10:35-10:55

Особливості корекції гіперестрогенних станів.

д.мед.н., голов.н.с. Подольський Вл.В.

10:55-11:15

Особливості ведення вагітності в умовах сьогодення: медичні та психологічні складові.

д.мед.н. Гончарук Н.П.

11:15-11:35

Вагітність і пологи на тлі SARS-CoV-2. Виклики сьогодення.

д.мед.н. Скрипченко Н.Я., к.мед.н. Павлова О.М.

11:35-11:55

Гіперандрогенія як мультидисциплінарна проблема.

д.мед.н., професор Романенко Т.Г.

11:55-12:15

Чи все ми знаємо про йододефіцит?

д.мед.н., професор Пирогова В.І.

12:15-12:35

Лабораторна діагностика вірусних гепатитів у вагітних.

д.мед.н., професор Пінський Л.Л.

12:35-12:50

Додаткова реєстрація учасників симпозіуму «Запальні захворювання статевих органів у жінок – загроза репродуктивному здоров’ю»

12:50

Симпозіум «Запальні захворювання статевих органів у жінок – загроза репродуктивному здоров’ю»

12:50-13:10

Хронічні запальні захворювання статевих органів у жінок фертильного віку,  як параметр порушення репродуктивного здоров’я.

д.мед.н., професор Подольський В.В.,

д.мед.н., голов.н.с. Подольський Вл.В.

13:10-13:30

Оптимізація лікування хронічних запальних захворювань статевих органів у жінок фертильного віку.

д.мед.н., голов.н.с. Подольський Вл.В.

13:30-13:50

Оптимізація терапії вагінальної інфекції у жінок із рецидивуючим бактеріальним вагінозом.

д.мед.н., професор Коньков Д.Г.

 

 

13:50

Продовження конференції

13:50-14:10

Оптимізація профілактики та лікування вірусних захворювань в акушерстві та гінекології.

д.мед.н., професор Борис О.М.

14:10-14:30

Вагітність в період пандемії: перинатальні впливи тривалого стресу та шляхи корекції.

д.мед.н., професор Жабченко І.А., Коваленко Т.М.,

к.мед.н. Ліщенко І.С.

14:30-14:50

Особливості психоемоційного стану у вагітних із ранніми гестозами.

д.мед.н., професор Геник Н.І., Гвоздецька Г.С.

14.50-15:10

Сучасні аспекти в лікуванні больового синдрому при ендометриозі.

д.мед.н., професор Коньков Д.Г.

15:10-15:30

Інноваційний підхід до лікування запальних захворювань органів малого тазу у жінок.

д.мед.н., професор Борис О.М.

15:30-15:50

Сучасні можливості лікування запальних захворювань статевих органів нижнього рівня у жінок фертильного віку під час вагітності.

д.мед.н., професор Подольський В.В.

15:50-16:10

Паразитози в медичній практиці: підходи до клініко-лабораторної діагностики.

д.мед.н., професор Усачова О.В.

16:10-16:30

Патологічні стани плода, що змінюються під час вагітності

д.мед.н., професор Гордієнко І.Ю., канд.мед.н., пров.н.с.                Тарапурова О.М., канд.мед.н., ст.н.с. Гребініченко Г.О., наук.с. Величко А.В.

16:30-16:50

Плацентарні фактори невиношування вагітності 

кандед.н, ст.н.с. Живецька-Денисова А.А., д.мед.н. Воробйова І.І.

16:50-17:10

Цитогенетичні знахідки у плода при особливостях плаценти та пуповини.

канд.біол.н., ст.наук. співр. Нікітчина Т.В.,

мол.н.с. Ващенко О.О., мол.н.с. Раченко К.В, мол.н.с. Болюх В.М.

17:10-17:30

Імунопатогенетичні механізми невиношування

канд.мед.н., Толкач С.М., д.мед.н. Воробйова І.І.

17:30-17:50

Передчасне вилиття навколоплодових вод. Особливості спостереження.

д.мед.н. Воробйова І.І., канд.мед.н., пров.н.с. Ткаченко В.Б.,                    мол.н.с. Лозова Л.М.

17:50-18:10

Обговорення  доповідей. Закриття конференції.

 

Завантажити