Прогнозування перебігу вагітності і її наслідків у жінок з невиношуванням вагітності

КПКВ 6561040 (фундаментальні НДР)

Прогнозування перебігу вагітності і її наслідків у жінок з невиношуванням вагітності.

Автори розробники: Воробйова І.І., Скрипченко Н.Я., Толкач С.М., Ткаченко В.Б., Живецька-Денісова А.А., Рудакова Н.В.

Контактний телефон: (044) 483-80-59.

Суть нововведення полягає в тому, що для визначення причини не виношування слід виявляти генетичні показники. Необхідно враховувати, що збільшення секреції  IL-10 і TGF-β1 у носіїв алеля А і генотипу  АА(С592А) гена IL-10, а також  алеля Т і генотипу ТГ(С509Т) гена TGF-β1 сприяють формуванню невиношування.

Поглиблені дані патогенезу передчасного переривання вагітності в різні терміни, для практичної діяльності –  визначення факторів персонального ризику розвитку акушерської патології та наслідків передчасного переривання вагітності, клінічно – а) дозволяє удосконалити лікування жінок з невиношуванням, шляхом обґрунтування застосування в комплексі  терапії препаратів імунної та антимікробної  дії для профілактики е виношування та його наслідків.

Рекомендовано до впровадження в пологових будинках України для жінок з звичним  невиношуванням вагітності та в роботу сімейних лікарів.

Нововведення впроваджено в ДУ «Інститут педіатрії, акушерство і гінекології НАМН України».

Впровадження потребує: 5 тис.грн.

Необхідне обладнання для молекулярно-генетичних  та імунологічних досліджень.

Послуги розробників: статті в наукових виданнях, доповіді на науково-практичних конференціях, організація семінарів, робочих місць для лікарів.