Відділення торакоабдомінальної хірургії вад розвитку у новонароджених і дітей старшого віку, в тому числі з палатами дитячої урогенікології

Науковий керівник – доктор медичних наук, Слєпов Олексій Костянтинович, лікар вищої категорії, тел. (044) 483- 62- 28.

Завідуючий – Заводій  Володимир  Григорович, лікар вищої категорії, тел. (044) 483- 62- 28


Відділення хірургічної корекції природжених вад розвитку у дітей є єдиним в Україні місцем, де надається комплексна хірургічна допомога дітям з вадами розвитку. Виключною особливістю роботи є те, що в стінах єдиного науково-лікувального закладу фахівці відділення тісно співпрацюють із спеціалістами різних клінічних підрозділів: планування сім’ї, медицини плода, акушерські відділення,  відділення реанімації новонароджених і інтенсивної терапії, дитячої реанімації та соматичні відділення дитячих клінік. Така співпраця дає змогу вже з періоду вагітності (з 12 тижня) виявляти вади розвитку плода, планувати подальшу тактику ведення вагітності та пологів та своєчасно здійснювати спеціалізоване хірургічне лікування великої кількості вад розвитку у дітей.

Впровадження ефективних медико-організаційних заходів, що включають профілактику, перинатальну діагностику, доопераційну стабілізацію, раннє хірургічне лікування дало можливість суттєво знизити післяопераційну летальність у новонароджених дітей з життєво-небезпечними вадами розвитку. Результатом запровадження таких заходів є надання безперервної допомоги матері та дитині в одній лікувальній установі починаючи з планування вагітності та закінчуючи випискою додому здорової матері та дитини.

Для раннього виявлення патології плода застосовується скринінгова пренатальна діагностика. Після виявлення вади розвитку у плода консиліумом (дитячий хірург, акушер-гінеколог, анестезіолог) вирішується питання щодо подальшого ведення вагітності та диспансеризації вагітної і плода, визначаються терміни та спосіб родорозрішення. Пологи відбуваються в присутності дитячого хірурга й дитячого анестезіолога-реаніматолога. Новонародженій дитині з перших секунд життя проводиться адекватна інтенсивна терапія. Для подальшого лікування дитина переводиться у відділення дитячої реанімації, де продовжується передопераційна підготовка і паралельне дообстеження немовляти з метою виявлення супутніх вад розвитку або захворювань. Після чого проводиться хірургічна корекція вади розвитку (при гастрошизисі – в перші хвилини після народження, при інших захворюваннях – в ранньому неонатальному періоді).

Вперше в світі було впроваджено тактику «Хірургії перших хвилин», що полягає в хірургічному втручанні через 10-20 хвилин після народження при лікуванні гастрошизису у новонароджених дітей. При цьому вдалося підвищити виживання цих важких пацієнтів до 80,0 %.

При природженій діафрагмальній грижі вперше в Україні впроваджено нову тактику і стратегію ведення плодів та новонароджених дітей з цією вадою розвитку. Нам вдалося досягти збільшення післяопераційного виживання до 89 %, що є високим показником навіть для розвинених країн світу.

В нашій клініці застосовуються сучасні методики та підходи при лікуванні таких вад розвитку як атрезія стравоходу, діафрагмальна грижа, гастрошизис, омфалоцелє, об’ємні утворення грудної та черевної порожнин, межистіння та заочеревинного простору, а також м’яких тканин різних локалізацій, кишкова непрохідність (атрезія дванадцятипалої кишки, атрезія тонкої кишки, атрезія товстої кишки, хвороба Гіршпрунга, аноректальні атрезії тощо). Виживання цих тяжко хворих дітей вдалося підняти до високого рівня, яке складає при атрезії стравоходу складає 93 %; при омфалоцелє – до 90 %; при природженій кишковій непрохідності – до 85 %.

У відділенні хірургічної корекції природжених вад розвитку у дітей також проводяться мініінвазивні хірургічні втручання і, в тому числі, лапароскопічні та ендоскопічні, пункційні біопсії печінки тощо. Ці операції виконуються за допомогою сучасного обладнання, що дає можливість проводити як діагностичні, так і лікувальні втручання у дітей різних вікових груп з найкращими результатами.

Відділення забезпечене сучасною апаратурою цілодобового моніторингу за станом життєвих показників пацієнтів, сучасним апаратом ультразвукової діагностики, мобільною рентген установкою, системами інфузійної терапії.

Відділення розраховане на 40 ліжок. Відділення також має палатами дитячої урогінекології, де надається допомога дітям різного віку з гінекологічною та урологічною патологією.

У відділенні працюють висококваліфіковані фахівці, серед яких 9 лікарів вищої категорії, які проходили спеціалізацію в відомих медичних центрах за кордоном (Бельгія, США, Польща), кандидати медичних наук, які виконують свою роботу під керівництвом Заслуженого лікаря України д.мед.н., проф. Слєпова О.К. та завжди готові надавати допомогу дітям з природженими вадами розвитку з усіх куточків України щоденно та цілодобово.