Відділення дитячої пульмонології та алергології

Науковий керівник – академік НАМН України, професор, доктор медичних наук, Антипкін Юрій Геннадійович, директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», тел. (044) 483 -80- 67

Завідуючий відділенням – Бартєнєв Сергій Григорович, лікар вищої категорії, тел. (044) 483 -81- 58


У відділенні лікуються діти від 3 до 18 років.

Основна патологія: затяжні, рецидивуючі і хронічні неспецифічні захворювання органів дихання – хронічний і рецидивуючий бронхіт, затяжна пневмонія, аномалія розвитку бронхолегеневої системи і судинного апарату дихальної системи; вроджені і спадкові захворюваннями дихальної системи, в тому числі муковісцидоз, бронхіальна астма і респіраторний алергоз, а також з іншою екозалежною патологією.

Обстеження хворих проводиться на сучасному рівні із застосуванням спірографії, бронхоскопії, бронхографії, ангіографії, молекулярно-генетичного аналізу та інших допоміжних методів діагностики.

У відділенні використовується спелєокамера для лікування алергічних захворювань та бронхіальної астми у дітей різного віку, а також стаціонарні інгалятори сучасної конструкції. На базі відділення провадиться спеціалізований лікувальний масаж.

Провадиться комплексне обстеження – бактеріологічна, вірусологічна діагностика мокротиння та слизових оболонок дихальних шляхів.

Вивчення імунного статусу хворих дітей.

У  відділенні консультуються та лікуються без обмеження діти всіх регіонів України.

Відділення розраховано на 30 ліжок.