Відділення профілактики та лікування гнійно-запальних захворювань в акушерстві

Завідуюча відділення Туманова Лариса Євгенівна, професор, доктор медичних наук, телефон
телефон (044) 483-90-65

Співробітники (науковий та лікарській склад відділення):

Коломієць Олена Володимирівна – лікар акушер-гінеколог вищої категорії, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник

Мілєвський Олександр Валерійович – лікар акушер-гінеколог вищої категорії, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, спеціаліст з організації і управління охороною здоров’я

Іщенко Ганна Іванівна – лікар акушер-гінеколог вищої категорії, кандидат медичних наук, науковий співробітник

Деменіна Надія Казимирівна – лікар акушер-гінеколог вищої категорії, кандидат медичних наук, науковий співробітник


Наукове відділення займається вивченням актуальних проблем сучасного акушерства з наступних наукових напрямків:

  • Вивчення особливостей порушень реґіонарної гемодинаміки у жінок із запальними захворюваннями нирок, розробка методів їх корекції та оптимізація тактики ведення вагітності.
  • Клініко-морфологічних особливостей та імуноцитохімічної характеристики плацент у жінок з екстракорпоральним заплідненням.
  • Розробки системи лікувально-профілактичних заходів щодо ускладнень вагітності у жінок з неплідністю в анамнезі.
  • Вивчення особливостей розродження та розробки комплексу заходів щодо зменшення перинатальних ускладнень у жінок з гестаційним діабетом.
  • Розробки методів профілактики та лікування ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок з великим інтервалом між пологами.
  • Клініко-морфологічних особливостей та гістохімічної характеристики плацент у жінок  з ендокринною неплідністю в анамнезі.