Вiддiлення патологiï вагiтностi та пологiв

Науковий керівник - доктор медичних наук Жабченко Ірина Анатоліївна

Завідувач - доктор медичних наук Скрипченко Наталія Яківна 


Відділення створено у 1929 році.
Очолювали відділення з часу його переводу до м. Київ у складі науково-дослідної установи з 1959 року до 1972 року д.м.н., професор Міхедко Валентина Павлівна; з 1972 року до 2006 року - д.м.н., професор Коломійцева Антоніна Георгіївна.
У відділенні працюють 8 наукових співробітників, з яких 2 професорів, 2 докторів медичних наук, 3 кандидатів медичних наук.
Основні напрями наукової та практичної діяльності:
- знеболювання пологів;
- регуляція пологової діяльності.;
- акушерські кровотечі;
- пізні гестози вагітних;
- гіпоксія плода і новонародженого та невиношування вагітності;
- вплив екологічних чинників на перебіг вагітності, пологів та стан новонародженого;
- лейоміома матки та вагітність;
- вивчення особливостей перебігу вагітності та пологів у здорових жінок у сучасних умовах;
- вивчення особливостей перебігу вагітності та пологів у жінок з фіброзно-кістозною хворобою молочних залоз.
- преконцепційне консультування та розробка плану підготовки до вагітності хворих з обтяженим акушерсько-гінекологічним анамнезом;
- визначення оптимальної тактики ведення та заходів щодо попередження ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду і лактації у жінок з акушерсько-гінекологічною патологією;
стаціонарне лікування, підготовка до пологів і розродження хворих з різними видами акушерської патології та доброякісними пухлинами статевих органів і молочних залоз.
Впродовж 6 років (2002-2007 рр.) співробітниками відділення вивчено перебіг вагітності, пологів та першого року після пологів у вагітних з лейоміомами матки, кількість яких значно зросла в останні роки, а вік жінок суттєво "помолодшав". Проведено комплексні дослідження стану гомеостазу зазначеного контингенту жінок, вдосконалено принципи спостереження та лікування таких хворих, уточнені деякі ланки патогенезу розвитку лейоміоми матки в умовах сьогодення. Зроблено суттєвий внесок у вивчення динаміки змін лейоматозних вузлів впродовж вагітності та першого року після пологів, а також реабілітації репродуктивної функції цих жінок. Вивчено рівень інфікування у жінок з лейоміомами матки та у здорових вагітних. Видано у 2006 році методичні рекомендації "Лейоміома матки та вагітність", у 2008 році - "Реабілітація репродуктивного здоров'я жінок з лейоміомою матки після пологів", отримано 2 патенти.
У відділенні проводиться науково-дослідницька робота з вивчення особливостей перебігу вагітності, пологів та періоду лактації у жінок з фіброзно-кістозною хворобою молочних залоз, оскільки кількість таких вагітних збільшилась, а вони складають групу ризику щодо розвитку у них рака молочних залоз та ускладненого перебігу гестаційного процесу і пологів за рахунок суттєвого гормонального дисбалансу. Розроблено систему організаційних та лікувально-профілактичних заходів щодо ведення такого контингенту вагітних та попередження у них акушерських та перинатальних ускладнень, а також прогресування основного захворювання. Віддано до друку методичні рекомендації "Фіброзно-кістозна хвороба молочних залоз та вагітність", отримано 2 патенти.