Вiддiлення наукових проблем органiзацiї медичної допомоги дітям і матерям

med_dop

Науковий керівник –  доктор медичних наук,  професор, заслужений лікар України Неділько Віктор Петрович (з 1981 року)


Відділення створено у 1945 році. Очолювали відділення з часу його заснування Каган С.С. (1945-1947 рр.), Лубенський І.Б. (1947-1953 рр.), Ревуцька З.Г. (1953-1962 рр.), Неділько В.П. (1965-1968 рр.), Чарчиян Г.І. (1968-1979 рр.), Множинський О.Б. (1979-1981 рр.), з 1981 р. по теперішній час очолює відділення Неділько В.П.

У відділенні працюють 3 наукових співробітники, з яких: 1 професор, 2 кандидати медичних наук, провідний інженер-програміст та методист.

Основні напрями науково-організаційної діяльності: проведення наукових досліджень з питань оцінки стану здоров’я дітей різних вікових категорій та розробка організаційних пропозицій з поліпшення стану їх здоров’я.

Велика увага в дослідженнях приділяється дітям високого ризику – дітям-сиротам, інвалідам та схильним до соціально-негативної поведінки.

Значне місце в наукових дослідженнях займає розробка заходів, щодо покращення здоров’я дітей загальноосвітніх шкіл, підвищення якості диспансеризації та створення умов для їх оздоровлення в навчальному закладі.

Разом з інститутом обдарованої дитини НАПН України розроблено автоматизовану медико-психолого-педагогічну технологію моніторингу стану здоров’я школярів, яка впроваджується в різних регіонах країни. 

Відділення з 2010 року є учасником виконання програми «Сім’я та діти України» та веде дослідження з приводу вивчення впливу медико-соціальних факторів на формування репродуктивного здоров’я дітей чоловічої статі.

 Поряд з цим, відділення проводить науково-організаційну роботу:

 –   щорічно аналізує широту впровадження наукових розробок інституту;

– забезпечує з цього приводу зв’язок з НАМН і МОЗ України, обласними управліннями охорони здоров’я;

– організовує проведення заходів в рамках щорічних міжнародних медичних форумів – проводить «круглі столи» з актуальних проблем педіатрії, акушерства і гінекології; демонструє наукові досягнення інституту на стендах виставок та відеороликах;

–  приймає участь в підготовці щорічної Державної доповіді «Про становище дітей в Україні»; в виконанні загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини».

Результати роботи відділення публікуються в профільних журналах, матеріалах щорічних конгресів педіатрів, н/п конференцій, в пресі та виступах по телебаченню і радіо.