Вiддiлення медицини плода

plod

Керівник відділення – доктор мед. наук, професор Гордієнко Ірина Юріївна


В відділенні працюють 7 наукових співробітників, серед яких 1 професор, 1 доктор мед. наук, 2 кандидати мед.наук  та 1 кандидат біологічних наук.

Відділення медицини плода (ВМП) було засновано в 1984 році і визнано провідним клінічним і дослідницьким центром в галузі фетальної медицини. У ВМП обстежуються пацієнти, яких скеровують фахівці з усієї України, оскільки воно є консультативною установою вищого рівня (відповідно Наказу МОЗ та НАМН України  №313/59 від 01.12.2000). ВМП надає компетентні послуги під час вагітності, а саме:

 • Експертне ультразвукове дослідження високого рівня
 • 3D/ 4D ультразвукове обстеження
 • Ультразвукове дослідження з кольоровим Допплером
 • Фетальна ехокардіографія
 • Рання діагностика фетальних аномалій та хромосомних дефектів
 • Інвазивна пренатальна діагностика хромосомних аномалій та генетичних синдромів (біопсія хоріону та плаценти, кордоцентез, амніоцентез).
 • Обстеження та ведення вагітності при виявленні чи підозрі на аномалію плода
 • Пренатальна діагностика у вагітних жінок з Резус-конфліктом
 • Плацентарна недостатність та затримка розвитку плода
 • Пренатальна діагностика при багатоплідній вагітності
 • Ультразвукова діагностика внутрішньоутробної інфекції
 • Пренатальна диспансеризація для плодів з вітальними аномаліями

Завдяки системі пренатальної диспансеризації всі плоди як пацієнти отримують індивідуальну увагу. ВМП пропонує послуги щодо цілісного вирішення проблеми, що може бути досягнуто тільки завдяки співпраці з фахівцями суміжних спеціальностей. План ведення вагітності, пологів та післяпологового періоду координується за показаннями з кардіологами, урологами, дитячими хірургами, нейрохірургами, кардіохірургами, генетиками та іншими з метою найкращого вирішення проблеми як для плода, так і для новонародженого.

У ВМП підвищило кваліфікацію більше 600 фахівців з України та закордону. Багато робочих протоколів щодо фетальної медицини створювалося на основі розробок ВМП. Зараз ми готуємо солідну програму з фетальної терапії та хірургії, яка буде ефективно впроваджуватися в практику.

Метою нашої клінічної та наукової роботи є зниження перинатальної захворюваності, смертності та інвалідності від вродженої та спадкової патології.

Контактний телефон відділення: +38044 483 92 39