Відділення проблем здорової дитини та преморбідних станів

Квашніна Л.В.

Науковий керівник Квашніна Людмила Вікторівна , завідуюча відділення медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів , доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, телефон (044) 483-90-56

Співробітники (науковий склад відділення):

Матвієнко Ірина Миколаївна лікар-педіатр, лікар-неонатолог вища категорія, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник

Родіонов Володимир Петрович лікар-педіатр вища категорія, дитячий гастроентеролог, провідний науковий співробітник, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник

Ігнатова Тетяна Борисівналікар-педіатр, лікар-функціональної діагностики, лікар ультразвукової діагностики, вища категорія (за спеціальності “функціональна діагностика”), перша категорія (за спеціальності “педіатрія”), кандидат медичних, старший науковий співробітник


Дитячий консультативно-діагностичний центр з відділенням здорової дитини (з денним стаціонаром на 3 ліжка) створений шляхом об’єднання двох підрозділів інституту – дитячої консультативної поліклініки (завідуюча кандидат медичних наук Скибан Г.В.) та відділення медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів (науковий керівник – доктор медичних наук, професор Квашніна Л.В.). Центр є потужним структурним підрозділом дитячих клінік ДУ «ІПАГ ім.акад.О.М.Лук’янової НАМН України», на базі якого проводиться комплексне обстеження, надається спеціалізована консультативна медична допомога з використанням сучасних методів профілактики, діагностики та лікування профільним хворим, які не потребують  госпіталізації у стаціонар.

У центр скеровуються діти з різних областей України та міста Києва з метою обстеження, уточнення діагнозу і терапії. Прийом хворих та їх лікування у денному стаціонарі (за потреби) ведуть спеціалісти-лікарі Центру та наукові співробітники клінічних підрозділів ДУ «ІПАГ ім.акад.О.М.Лук’янової НАМН України».

Дитячий консультативно-діагностичний центр має:

 • Маніпуляційний кабінет
 • Кабінети функціональної діагностики та кабінети прийому профільних спеціалістів консультативної поліклініки
 • Денний стаціонар на 3 ліжка

У підрозділах дитячого консультативно-діагностичного центру проводиться:

 • УЗД органів черевної порожнини, щитоподібної та вилочкової залози, нейросонографія, ЕХО КГ; проведення оцінки функціонального стану моторики біліарної системи та шлунку з навантажувальними пробами,
 • Визначення ендотеліальної дисфункції на основі проведення постоклюзивної реакції плечової артерії (проба з “реактивною гіперемією”),
 • Електроенцефалографія,
 • ЕКГ,
 • Реоенцефалографія,
 • Кардіоінтервалографія зі спектральним аналізом ритму серця для визначення функціонального стану вегетативної нервової системи,
 • Холтерівське моніторування ЕКГ та артеріального тиску,
 • Спірографія,
 • Визначення рівня фізичної працездатності та адаптаційних можливостей організму.

Проведення комплексної оцінки стану здоров’я як хворих, так і здорових дітей з визначенням особливостей їх розвитку, рівня адаптаційно-резервних можливостей організму і рівня фізичної працездатності з урахуванням індивідуально-типологічних характеристик дитини та оцінкою фізіометричних показників, що характеризують регіональні та загальні закономірності росту і розвитку дітей в критичні періоди онтогенезу.

Родинам, які мають дітей з генетично детермінованою патологією, вродженими вадами розвитку, проводиться медико-генетичне консультування. При необхідності, родини можуть отримати в Центрі психологічну допомогу.

Діагностика і лікування пацієнтів в Центрі здійснюються згідно Протоколів МОЗ України та Локальних протоколів, що відповідають стандартами якості, а також новітніх даних доказової медицини щодо втручань з високим рівнем безпеки та ефективності.

Наукова спрямованість діяльності Центру направлена на:

– удосконалення системи збереження здоров’я дітей різного віку та  профілактики преморбідних станів на основі вивчення механізмів адаптації організму дитини до стресогенних факторів.

– створення системи скринінг-діагностики та моніторингу стану здоров’я та медичного забезпечення дитячого населення на основі ситуаційного аналізу сучасних профілактично-реабілітаційних технологій, зокрема – впровадження стратегії інтегрованого ведення хвороб дитячого віку.

–      вивчення механізмів формування ранніх порушень серцево-судинної системи у дітей, що дозволить отримати значний позитивний, не тільки медичний, але і соціально-економічний ефект.

–      вивчення біохімічних аспектів метаболічної адаптації дитячого організму, пов’язаних з особливостями обміну вітаміну D