Відділення медико-інформаційних технологій в педіатрії, акушерстві і гінекології з групою з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій

 

Завідувач – кандидат медичних наук Марушко Ростислав Володимирович

Керівник групи з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій – Каніовська Валентина Андріївна.


Наукове відділення медико-інформаційних технологій в педіатрії, акушерстві і гінекології було засновано у 1997 році.

Відділення очолювали: к.м.н. Іванов К.О. (1997-2000), к.м.н. Марушко Р.В. (2000-2002), к.м.н. Борісюк О.Ю. (2002-2004), Бодяко Є.В. (2004-2006), к.м.н. Дзюба Г.А. (2006-2008), Краснянська Т.І (2008).

З початку заснування відділення головними напрямками роботи є науково-інформаційне та патентне супроводження науково-дослідних розробок інституту з використанням сучасних технологій.
Пошук науково-медичної інформації здійснюється з використанням інформаційно-пошукових систем та сайтів, як України, так і закордонних медичних баз даних, наукових видань профільних журналів. Відділенням проводиться інформаційне забезпечення  науково-дослідних розробок, які виконуються інститутом.
Створена база даних публікацій інституту в медичних журналах України та зарубіжних виданнях. Відділенням опубліковано дві книги стосовно технологій та методики статистичної обробки медичної інформації.
За допомогою електроно-коммунікаційних технологій відділення здійснює та підтримує стосунки з науковими та практичними установами України, а також зарубіжних країн.
Важливим напрямком роботи відділення є методична та правова допомога в проведенні патентних досліджень на всіх рівнях виконання науково-дослідних розробок інституту та оформленні заявочних матеріалів.
За період 1997-2011 років більше 90 % науково-дослідних розробок є охоронспроможними, Подано 338 заявок в ДП “Інститут промислової власності” на винаходи, корисні моделі. Отримано 317 охоронних документів. З 2007 по 2011 роки відділенням подано 10 новітніх технологій, які зареєстровані Українським інститутом науково-технічної і економічної інформації..
Відділення активно працює у проекті “Телемедицина” у межах Українсько-Швейцарської програми “Здоров’я матері та дитини”. Цей проект дозволяє інституту здійснювати кваліфіковану консультативну допомогу лікарям усіх регіонів з питань акушерства, гінекології та педіатрії.
У 2000 році відділенням створений сайт інституту, який постійно оновлюється, на ньому розміщується поточна інформація про діяльність інституту, головні напрямки наукових досліджень, пропозиції інституту по впровадженню наукових розробок в практику установ охорони здоров’я.

тел. (044) 484-18-71