Лабораторія імунології з науковою групою вірусології

Завідувач лабораторії Чернишов Віктор Павлович, доктор медичних наук, професор
телефон (044) 483-90-61

Співробітники лабораторії (науковий та лікарській склад відділення):

Стамболi (Галазюк) Людмила Венiамiнiвна бiолог, фiзiолог людини i тварини, кандидат бiологiчних наук, старший науковий спiвробiтник.

Радиш Тетяна Володимирівна – імунолог, мікробіолог, кандидат біологічних наук ,науковий співробітник

Донськой Борис Владиславович – імунолог, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Осипчук Дарія Віталіївна – бiолог, мікробіолог, кандидат бiологiчних наук, молодший науковий спiвробiтник

Чернов Олександр Володимирович – біолог, мікробіолог, імунолог, молодший науковий співробітник

Співробітники наукової групи::

Доброчинська Лариса Іванівна лікар- вірусолог, вищої категорії


Лабораторію організовано у 1981 році. Першим керівником лабораторії імунології було обрано доктора медичних наук, професора Чернишова Віктора Павловича.

Провідними напрямками роботи лабораторії є:

 • імунологія репродукції і розвитку організму,
 • вікові особливості імунного статусу дітей,
 • вплив радіації на організм матері та дитини,
 • імунорегуляція при хронічних соматичних захворюваннях у дітей,
 • імунодефіцити у дітей,
 • імунні механізми спонтанних абортів і порушень імплантації,
 • імунні чинники невдач екстракорпорального запліднення,
 • імунні фактори пренатальної діагностики.

Лабораторія опрацьовує методи діагностики та моніторингу за лікуванням імунозалежних захворювань у дітей, а саме вроджених та набутих імунодефіцитів, автоімунних та ревматоїдних захворювань, захворювань органів дихання, печінки, травного тракту.

Дослідженнями лабораторії вперше охарактеризовано системи природних кілерів і клітинного мукозального імунітету у новонароджених дітей, імунні зміни у дітей та жінок, що зазнали шкідливої дії внаслідок Чорнобильської катастрофи, продемонстровано роль рецепторів фактора некрозу пухлини у патогенезі спонтанних абортів.

Лабораторія володіє сучасними імунологічними методами: проточна цитометрія, культура клітин, оцінка функції природних кілерів, лімфоцитів, фагоцитів, цитокінів, антифосфоліпідних, антинуклеарних, анти-ДНК антитіл, толл-подібних рецепторів.

У лабораторії розроблено новий метод визначення активності природних кілерів за поверхневою експресією CD69. Лабораторія володіє гібридомною технологією. Отримана низка гібридом, продукуючих моноклональні антитіла. Отримані у лабораторії моноклональні антитіла проти фактору некрозу пухлин використовувались в імуноферментному аналізі для оцінки кількості цього фактору. Цей метод був застосований для оцінки стану дітей з ювенільним ревматоїдним артритом, септичних хворих, вагітних жінок із звичним невиношуванням та завмиранням плоду.

У рамках міжнародного співробітництва з клініками та університетами Швейцарії, Німеччини, Болгарії та США у лабораторії:

  • проведені імунологічні дослідження дії імунотропних препаратів,
  • відкриті нові супресуючі властивості преімплантаційного фактору,
  • дана оцінка лімфоцитарних субпопуляцій у дітей та вагітних жінок з техногенно забруднених зон,
  • визначені особливості антиспермального імунітету у неплідних пар в різних географічних регіонах Європи та Азії.

У лабораторії під керівництвом проф. В.П.Чернишова виконано та захищено 32 кандидатських та 5 докторських дисертацій. Виконується одна докторська та одна кандидатська дисертації. Співробітники лабораторії є авторами більш ніж 500 наукових робіт, з яких: 7 монографій, більше 40 статей, надрукованих у закордонних міжнародних журналах англійською та німецькою мовами. Лабораторією проведено 4 міжнародні симпозіуми з імунології репродукції, 2 міжнародні семінари з проточної цитометрії.

Керівник лабораторії та її співробітники щорічно приймають участь у міжнародних наукових симпозіумах  та конгресах, де презентують результати досліджень лабораторії у вигляді лекцій, докладів, постерів.

Завідувач лабораторії імунології - д.м.н. проф.Чернишов В.П. із співробітниками

Завідувач лабораторії імунології – д.м.н. проф.Чернишов В.П. із співробітниками

Наукова група вірусології

Завідуюча наукової групи Нетреба Неллі Іванівна , кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

телефон (044) 483-92-63

Лабораторія вірусології заснована в 1962 році, у 1969 році об’єднана в одну лабораторію бактеріології та вірусології. З 1981 року входить до лабораторії імунології, як наукова група вірусології. Лабораторія вірусології є діагностичним підрозділом ДУ “ІПАГ НАМН України”.

З 1981 року по теперішній час групу очолює кандидат біологічних наук, ст.н.с. Нетреба Неллі Іванівна.

Основним напрямком роботи групи вірусології є дослідження етіологічної ролі респіраторних вірусів, вплив екологічних факторів,  радіації на стан імунітету у дітей молодшого віку та неспецифічних захворювань органів дихання у дітей старшого віку. З 1988 року напрямком наукових робіт є дослідження TORCH – інфекцій у жінок групи ризику при невиношуванні вагітності, особливості вірусного навантаження в різних біологічних середовищах у жінок з ранніми втратами вагітності, з гіперпроліферативними захворюваннями матки і ендометрію, особливості мікробіоцинозу у жінок з пухлиноподібними ураженнями яєчників (ретенційними кістами) з генітальним герпесом, на фоні запалення захворювань геніталій.

Основним напрямком роботи наукової групи вірусології являється вивчення ролі внутрішньоутробної вірусної інфекції при не виношуванні вагітності та безплідді у жінок репродуктивного віку.

 • Основні завдання лабораторії:
 •  вивчення особливостей вірусного інфікування в біологічних середовищах репродуктивної системи у жінок репродуктивного віку з генітальним герпесом;
 • вивчення особливостей вірусологічного навантаження статевих шляхів у жінок з ранніми репродуктивними втратами;
 • реплікація вірусу ВПГ – 2 в тканинах яєчника за його пухлино подібних уражень, ретиційними кістами – 47,9 %, в цервікальному каналі – 30,3%;
 • вивчення особливостей вірусологічного навантаження у жінок з гіперпроліферативними захворюваннями матки і ендометрія;
 • вивчення особливостей мікробіоценозу у жінок з лейоміомою матки та запальними захворюваннями геніталій;
 • лікування пухлиноподібних уражень яєчника з урахуванням активності реплікації вірусу генітального герпесу;
 • визначення ролі вірусу цитомегалії в тканині при гіперплазії ендометрію.

Порушення реплікативної функції була більша при вторинній неплідності ніж при первинній, що було підтвердженням виявлення герпетичного антигену у відбитках оперативного матеріалу в ендометрії у – 100%, маткових трубах у 44,4%, в капсулі кісти яєчників – 28%.

Запропоноване лікування з противірусною терапією забезпечило регрес кістозного утворення через 1,3 і 6 місяців у- 32,0%- 72% у пацієнток без проведення хірургічного впливу – 81%.

Отримано патент № 56380 від 10.11.2011р. “Оцінка активності генітальної герпесвірусної інфекції у жінок репродуктивного віку з пухлиноподібними ураженнями яєчників. ”

У обстежених жінок при невиношуванні вагітності на ранніх етапах розвитку відмічена мікстінфекція: вірусу краснухи з рівнем антитіл 0,100- 0,999 ig/мл -57% і вірусу цитомегалии в 47%. Ці данні свідчать про те, що жінки мали внутрішньоутробну вірусну інфекцію, у яких настало судинне ураження плаценти і призвело до порушення кровопостачання до розвитку тканин плоду і його загибелі.

Особливість інфікування в різних біологічих середовищах репродуктивної системи вказують на те, що у жінок з внутрішнiм ендометріозом вірус генітального герпесу HSV-2 в піхві виявлений у 48% та в зішкрібах цервікального каналу в 28%.

Разом з відділенням молекулярної біології вірусів ДУ,,Інституту мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова НАМН України, виконана робота, по результатам якої створений перший в Україні імунобіологічний препарат – «Антицитомегаловірусний імуноглобулін» для лікування цитомегаловірусної інфекції.

У 1995 році отримано патент: «Спосіб лікування цитомегаловірусної інфекції у жінок та дітей», термін дії якого продовжений на 25 років.

Постійну допомогу лабораторія надає у підготовці наукових кадрів, виконані 4 докторські та 7 кандидатських дисертацій.