Лабораторія імунології з науковою групою вірусології

 

 2016--Чернышев-В.П

Керівником лабораторії є доктор медичних наук, професор Чернишов В.П. Індекси його наукових робіт (Хірш індекс- Hirsh-index):  h-index (Google) дорівнює 14 , i-10 індекс – 16; h-index (Scopus) – 12. Лабораторія організовано у 1981 році.

Керівник наукової групи вірусології – кандидат біологічних наук, ст.н.с. Нетреба Неллі Іванівна


Провідними напрямками роботи лабораторії є імунологія репродукції і розвитку організму, вікові особливості імунного статусу дітей, вплив радіації на організм матері та дитини, імунорегуляція за хронічних соматичних захворюваннях у дітей, імунодефіцити у дітей, імунні механізми спонтанних абортів і порушень імплантації, імунні чинники невдач екстракорпорального запліднення, імунні фактори пренатальної діагностики. Лабораторія опрацьовує методи діагностики та моніторінгу за лікуванням імунозалежних захворювань у дітей, а саме вроджених та набутих імунодефіцитів, автоімунних і ревматоїдних захворюваннь, захворюваннь органів дихання, печінки, травного тракту. Дослідженнями лабораторії вперше охарактеризовано системи природних кілерів і клітинного мукозального імунітету у новонароджених дітей, імунні зміни у дітей та жінок, що зазнали шкідливої дії внаслідок Чорнобильської катастрофи, продемонстровано роль рецепторів фактора некрозу пухлин у патогенезі спонтанних абортів, знайдено зміни продукції sHLA-G в ембріоні і плоді людини при порушеннях імплантації і вадах розвитку плоду.

Лабораторія володіє сучасними імунологічними методами: проточна цитофлоуметрія, культура клітин, оцінка функції природних кілерів, лімфоцитів, фагоцитів, визначення sHLA-G, цитокінів, антифосфоліпідних, антинуклеарних, анти-ДНК антитіл. У лабораторії розроблено новий  метод визначення активності природних кілерів за поверхневою експресією CD69. Лабораторія володіє гібридомною технологією. Отримана низка гібридом, продукуючих моноклональні антитіла. Отримані у лабораторії моноклональні антитіла проти фактору некрозу пухлин використовуються в імуноферментному аналізі для оцінки кількості цього фактору. Цей метод був використаний для оцінки стану дітей з ревматоїдним артритом, септичних хворих, вагітних жінок із звичним невиношуванням та завмиранням плоду, для пренатальної діагностики вроджених вад розвитку.

У рамках міжнародного співробітництва з клініками та університетами Швейцарії, Німеччини та Болгарії, а також з міжнародною фірмою Becton Dickinson у лабораторії проведені імунологічні дослідження дії імунотропних препаратів, дана оцінка лімфоцитарних субпопуляцій у дітей та вагітних жінок з техногенне забруднених зон, визначені особливості антиспермального імунітету у неплідних пар в різних географічних регіонах Європи та Азії.
У лабораторії під керівництвом проф. В.П.Чернишова виконано та захищено 31 кандидатських та 5 докторських дисертації. Виконується одна докторська та дві кандидатські дисертації. Співробітники лабораторії є авторами більш ніж 500 наукових робіт, з яких: 6 монографій, більше 40 статей, надрукованих у закордонних міжнародних журналах англійською та німецькою мовами. Лабораторією проведено 4 міжнародних симпозіумів з імунології репродукції, 2 міжнародні семінари з проточної цитометрії.

Співробітники і керівник лабораторії імунології постійно відвідують міжнародні наукові симпозіуми та з’їзди, де презентують результати досліджень лабораторії у вигляді лекцій, докладів, постарів. Проф. В.П.Чернишов є лауреатом Державної премії України, обирався регіональним представником, секретарем та радником Всесвітнього наукового товариства з імунології репродукції (1986-1998), радником Європейського наукового товариства з імунології репродукції та розвитку організму (1996-2007), радником Міжнародного Координаційного Комітету з імунології репродукції (1982-тепер.час), є членом Нью-Йоркської Академії Наук, нагороджений міжнародною медаллю Кирил Братанов за значний вклад у розвиток імунології репродукції (2003).


Наукова група вірусології

Нетреба-Н.І

Лабораторія  вірусології  заснована  в 1962 році,  у 1969 році  об’єднана  в одну  лабораторію  бактеріології  та  вірусології.  З 1981 року входить до лабораторії імунології, як наукова група вірусології. Лабораторія вірусології є діагностичним  підрозділом ДУ “ІПАГ НАМН України”.  

З 1981 року по теперішній час групу очолює кандидат біологічних наук, ст.н.с. Нетреба Неллі Іванівна. 

Основним напрямком роботи групи вірусології є дослідження етіологічної ролі респіраторних вірусів, вплив екологічних факторів,  радіації на стан імунітету у дітей молодшого віку та неспецифічних захворювань органів дихання у дітей старшого віку.                                                                                                                 З 1988 року напрямком наукових робіт є дослідження TORCH – інфекцій у жінок групи ризику при невиношуванні вагітності, особливості вірусного навантаження в різних біологічних середовищах у жінок з ранніми втратами вагітності, з гіперпроліферативними захворюваннями матки і ендометрію, особливості мікробіоцинозу у жінок з пухлиноподібними ураженнями яєчників (ретенційними кістами) з генітальним герпесом, на фоні запалення захворювань геніталій.

Основним напрямком роботи наукової групи вірусології являється вивчення ролі внутрішньоутробної вірусної інфекції при не виношуванні вагітності та безплідді у жінок репродуктивного віку. 

Основні  завдання лабораторії:                                                                                        

  • вивчення особливостей вірусного інфікування в біологічних середовищах репродуктивної системи у жінок репродуктивного віку з генітальним герпесом;             
  • вивчення особливостей вірусологічного навантаження статевих шляхів у жінок з ранніми репродуктивними втратами;                                                                              
  • реплікація вірусу ВПГ-2 в тканинах яєчника за його пухлино подібних уражень, ретиційними кістами – 47,9%, в цервікальному каналі – 30,3%;                            
  • вивчення особливостей вірусологічного навантаження у жінок з гіперпроліферативними захворюваннями матки і ендометрія;                                              
  • вивчення особливостей мікробіоценозу у жінок з лейоміомою матки та запальними захворюваннями геніталій;                                                                                  
  • лікування пухлиноподібних уражень яєчника з урахуванням активності реплікації вірусу генітального герпесу;                                               
  • визначення ролі вірусу цитомегалії в тканині при гіперплазії ендометрію.

Порушення реплікативної функції була більша при вторинній неплідності ніж при первинній, що було підтвердженням виявлення герпетичного антигену у відбитках оперативного матеріалу в ендометрії у -100%, маткових трубах у 44,4%, в капсулі кісти яєчників-28%.                                                                          

Запропоноване лікування з противірусною терапією забезпечило регрес кістозного утворення через 1,3 і 6 місяців у- 32,0%- 72% у пацієнток без проведення хірургічного впливу- 81%. 

Отримано патент № 56380 від 10.11.2011р. “Оцінка активності генітальної герпесвірусної інфекції у жінок репродуктивного віку з пухлиноподібними ураженнями яєчників.”                                                                                                 

У обстежених жінок при невиношуванні вагітності на ранніх етапах розвитку відмічена мікстінфекція: вірусу краснухи з рівнем антитіл 0,100- 0,999 ig/мл -57% і вірусу цитомегалии в 47%. Ці данні свідчать про те, що жінки мали внутрішньоутробну вірусну інфекцію, у яких настало судинне ураження плаценти і призвело до порушення кровопостачання до розвитку тканин плоду і його загибелі.

Особливість інфікування в різних біологічих середовищах репродуктивної системи вказаують на те, що у жінок з внутріннім ендометріозом вірус генітального герпесу HSV-2 в піхві виявлений у 48% та в зішкрібах цервікального каналу в 28%.

Разом з відділенням молекулярної біології вірусів ДУ,,Інституту мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова НАМН України, виконана робота, по результатам якої створений перший в Україні імунобіологічний препарат – «Антицитомегаловірусний імуноглобулін» для лікування цитомегаловірусної інфекції.                                   

У 1995 році отримано патент: «Спосіб лікування цитомегаловірусної інфекції у жінок та дітей», термін дії якого продовжений на 25 років.                                                              

Постійну допомогу лабораторія надає у підготовці наукових кадрів, виконані 4 докторські та 7 кандидатських дисертацій.