Кабінет «Діагностично-лікувального профілю та профілактичного спостереження дітей з денним стаціонаром»

Завідуюча кабінетом – Литвинова Ольга Миколаївна, к.м.н., лікар-педіатр, II категорія.


 Кабінет «Діагностично-лікувального профілю та профілактичного спостереження дітей з денним стаціонаром» на базі відділення медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів,розрахований на 3 ліжка.

Список лікарів кабінету:

 1. Скобенко Олена Василівна – лікар-невролог дитячий, к.м.н, вища категорія;
 2. Кобиш Олена Михайлівна – лікар функціональної діагностики, II категорія.
 3. Клименко Олена Пилипівна – к.м.н., лікар функціональної діагностики.
 4. Кравченко Олена Миколаївна – медична сестра, вища категорія.
 5. Гетманець Тетяна Юхимівна – молодша медична сестра.

Основні напрямки роботи Кабінету:

 1. Обстеження дітей відповідно до наукових досліджень:
  • Розробка комплексних критеріїв оцінки і системи моніторингу здоров’я;
  • Вивчення особливостей адаптаційно-резервних можливостей дитячого організму до дії екологічних, соціальних, біологічних чинників зовнішнього середовища та створення на цій основі прогностичних алгоритмів і схем ранньої, диференційованої профілактики знижених функціональних резервів дитячого організму на етапі донозологічних станів;
  • Розробка нормативів основних систем організму як на популяційному, так і на індивідуальному рівні;
  • Дослідження адаптаційних можливостей дитини з урахуванням індивідуально-типологічних характеристик дитини в процесі її розвитку.
 2. Обстеження, лікування та спостереження дітей різних вікових груп, захворювання яких не потребує лікування у стаціонарі:
  • Оцінка фізичного, психічного та мовленєвого розвитку, його гармонійності; оцінка біологічного віку;
  • Оцінка до- і поствакцинального статусу;
  • Оцінка адаптаційно-резервних можливостей організму;
  • Оцінка спроможності дитини до систематичних занять різними видами спорту;
  • Лікування та реабілітація (амбулаторно та в умовах денного стаціонару) дітей різного віку з патологією нервової, дихальної, травної системи та опорно-рухового апарату у випадках утруднених для діагностики та при відсутності показань до госпіталізації.;
  • Медико-інформаційний супровід здорової та хворої дитини від народження до 18 років;
  • Тестування готовності до початку навчання у школі, відвідування дитячого дошкільного закладу;
  • Лабораторні панелі дослідження (клінічні, біохімічні, бактеріологічні, імунологічні, гормональні, тощо);.
  • Функціональні методи дослідження;
  • Проведення проб з навантаженням для виявлення ранніх порушень стану різних органів та систем.
 3. Функціональні методи дослідження:
 • УЗД органів черевної порожнини, малого тазу, щитовидної та вилочкової залоз, нейросонографія, ЕХО КГ; проведення оцінки функціонального стану моторики біліарної системи та шлунку з навантажувальними пробами;
 • Ультразвукове триплексне дослідження функції ендотелію;
 • Транскраніальна допплерографія судин голови та шиї;
 • ЕКГ у спокою та після навантаження;
 • Кардіоінтервалографія, спектральний аналіз ритму серця;
 • Реоенцефалографія;
 • Електроенцефалографія;
 • Добове (холтерівське) моніторування ЕКГ, ЧСС та АТ;
 • Спірографія, проведення дихальних навантажувальних проб;
 • Інфрачервона аурикулярна термометрія;
 • Антропометричні дослідження.