Дитячий консультативно-діагностичний центр з відділенням здорової дитини з денним стаціонаром на (3 ліжка)

Квашніна Л.В.

Завідуюча дитячим консультативно-діагностичним центром центр з відділенням здорової дитини з денним стаціонаром (на 3 ліжка) Скибан Галина Володимирівна, кандидат медичних наук, телефон (044)483-92-12, реєстратура (044)483-92-73

Науковий керівник Квашніна Людмила Вікторівна , завідуюча відділення медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів , доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, телефон (044) 483-90-56

Співробітники (лікарський склад відділення):

Сікалова Т.В. – педіатр, вища категорія

Кудрей Ю.В. – педіатр, категорія вища, кандидат медичних наук

Бельська О.А.–педіатр, дитячий кардіоревматолог, вища категорія, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник

Скобенко О.В.– невролог дитячий, кандидат медичних наук

Мартинов А.О.– лікар отоларинголог дитячий, вища категорія

Сердюк А.С.– лікар хірург дитячий

Грищенко Н.О.– лікар невролог дитячий

Клименко О.П. – лікар функціональної діагностики, кандидат медичних наук

Ігнатова Т.Б.– лікар функціональної діагностики , вища категорія, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник

Факова Н.В.– логопед вища категорія

Галака О.М. – логопед


Дитячий консультативно-діагностичний центр з відділенням здорової дитини (з денним стаціонаром на 3 ліжка) створений шляхом об’єднання двох підрозділів інституту – дитячої консультативної поліклініки (завідуюча кандидат медичних наук Скибан Г.В.) та відділення медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів (науковий керівник – доктор медичних наук, професор Квашніна Л.В.). Центр є потужним структурним підрозділом дитячих клінік ДУ «ІПАГ ім.акад.О.М.Лук’янової НАМН України», на базі якого проводиться комплексне обстеження, надається спеціалізована консультативна медична допомога з використанням сучасних методів профілактики, діагностики та лікування профільним хворим, які не потребують  госпіталізації у стаціонар.

У центр скеровуються діти з різних областей України та міста Києва з метою обстеження, уточнення діагнозу і терапії. Прийом хворих та їх лікування у денному стаціонарі (за потреби) ведуть спеціалісти-лікарі Центру та наукові співробітники клінічних підрозділів ДУ «ІПАГ ім.акад.О.М.Лук’янової НАМН України».

Дитячий консультативно-діагностичний центр має:

 • Маніпуляційний кабінет
 • Кабінети функціональної діагностики та кабінети прийому профільних спеціалістів консультативної поліклініки
 • Денний стаціонар на 3 ліжка

У підрозділах дитячого консультативно-діагностичного центру проводиться:

 • УЗД органів черевної порожнини, щитоподібної та вилочкової залози, нейросонографія, ЕХО КГ; проведення оцінки функціонального стану моторики біліарної системи та шлунку з навантажувальними пробами,
 • Визначення ендотеліальної дисфункції на основі проведення постоклюзивної реакції плечової артерії (проба з “реактивною гіперемією”),
 • Електроенцефалографія,
 • ЕКГ,
 • Реоенцефалографія,
 • Кардіоінтервалографія зі спектральним аналізом ритму серця для визначення функціонального стану вегетативної нервової системи,
 • Холтерівське моніторування ЕКГ та артеріального тиску,
 • Спірографія,
 • Визначення рівня фізичної працездатності та адаптаційних можливостей організму.

Проведення комплексної оцінки стану здоров’я як хворих, так і здорових дітей з визначенням особливостей їх розвитку, рівня адаптаційно-резервних можливостей організму і рівня фізичної працездатності з урахуванням індивідуально-типологічних характеристик дитини та оцінкою фізіометричних показників, що характеризують регіональні та загальні закономірності росту і розвитку дітей в критичні періоди онтогенезу.

Родинам, які мають дітей з генетично детермінованою патологією, вродженими вадами розвитку, проводиться медико-генетичне консультування. При необхідності, родини можуть отримати в Центрі психологічну допомогу.

Діагностика і лікування пацієнтів в Центрі здійснюються згідно Протоколів МОЗ України та Локальних протоколів, що відповідають стандартами якості, а також новітніх даних доказової медицини щодо втручань з високим рівнем безпеки та ефективності.

Наукова спрямованість діяльності Центру направлена на:

– удосконалення системи збереження здоров’я дітей різного віку та  профілактики преморбідних станів на основі вивчення механізмів адаптації організму дитини до стресогенних факторів.

– створення системи скринінг-діагностики та моніторингу стану здоров’я та медичного забезпечення дитячого населення на основі ситуаційного аналізу сучасних профілактично-реабілітаційних технологій, зокрема – впровадження стратегії інтегрованого ведення хвороб дитячого віку.

–      вивчення механізмів формування ранніх порушень серцево-судинної системи у дітей, що дозволить отримати значний позитивний, не тільки медичний, але і соціально-економічний ефект.

–      вивчення біохімічних аспектів метаболічної адаптації дитячого організму, пов’язаних з особливостями обміну вітаміну D