Бактеріологічна лабораторія

Науковий керівник – кандидат біологічних наук Лісяна Тамара Олександрівна


Лабораторія мікробіології заснована у 1951 році. Науковим керівником з 1951 р. по 1980 р. була кандидат медичних наук Мольченко Є.Ф. В лабораторії виконувався великий спектр досліджень, спрямованих на діагностику інфекційних хвороб у вагітних жінок, новонароджених та дітей.

З 1980 по 1987 рр. керівництво лабораторією здійснювала кандидат біологічних наук Кучерова Н.Т.

З 2001 року роботу лабораторії мікробіології очолює кандидат біологічних наук Лісяна Т.О.

Наукові дослідження за останні 10 років в лабораторії проводяться за наступними напрямками:

  • вдосконалення методів профілактики та лікування астматичного та рецидивуючого бронхіту у дітей на основі оцінки стану біоценозу бронхо-легеневої системи;
  • діагностика запальних захворювань статевих шляхів хламідійної, бактеріальної та грибкової етіології в різні терміни вагітності та у жінок в післяабортному періоді;
  • вивчення ролі інфекційних факторів в патогенезі неплідності, «завмерлої вагітності» та ендометріозу;
  • розробка лікувально-профілактичних заходів щодо підвищення рівня здоров’я новонароджених та дітей з виразковим колітом та гепатитами з урахуванням порушень показників мікроекології кишечника;
  • вивчення змін мікробіоценозу статевих шляхів у ВІЛ-інфікованих жінок та розробка методів комплексної терапії виявлених порушень.
  • вивчення особливостей мікробіоценозу статевих шляхів у жінок з порушенням вегетативного гомеостазу та запальними захворюваннями геніталей.
  • вдосконалення схеми лікування та профілактики  статевих вірусно-бактеріальних інфекцій у жінок фертильного віку, інфекційних захворювань у дітей та новонароджених.

В результаті проведених наукових досліджень вивчена патогенетична роль мікроорганізмів, хламідій, уреаплазм, грибів у виникненні порушень перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду у жінок та у жінок з безпліддям.

Наукові співробітники лабораторії приймають участь у виконанні наукових тематик, які мають за мету оцінити зміни імунітету та бактеріальної колонізації дихальних шляхів, статевих шляхів, кишкового тракту у жінок та дітей. Одержані результати є основою вдосконалення методів профілактики та терапії запальних процесів у вищезгаданого контингенту хворих.

В лабораторії мікробіології впроваджені в наукову роботу ряд сучасних методів діагностики інфекційних хвороб: метод люмінесцентної та імуноферментної діагностики токсоплазмозу, хламідіозу, уреаплазмозу та мікоплазмозу. В лабораторії проводиться діагностика анаеробних інфекцій, в тому числі гарднерельозую. Також за останні роки  співробітниками лабораторії  розроблено та впроваджено  в практику методику визначення індивідуальної чутливості умовно – патогенних мікроорганізмів до пробіотичних препаратів,  методику визначення антимікотичної активності лактобацил, методику визначення кислотоутворюючої активності лактобацил та методику вивчення  здатності лактобацил продукувати перекис водню з використанням еритроцитів крові. Опановано методику визначення чутливості умовно – патогенних мікроорганізмів до бактеріофагів за методом Отто.

Співробітники лабораторії постійно підвищують свій фаховий рівень, проходять курси підвищення кваліфікації, слідкують за періодичними виданнями у вітчизняній та зарубіжній фаховій літературі, беруть участь в роботі з’їздів, симпозіумів, конференцій. За останні 10 років одержано 15 патентів, опубліковано 160 наукових статей.