Підрозділи інституту

Адміністрація інституту:

Дирекція інституту
Головний лікар
Вчений секретар
Головний бухгалтер


Аппарат управління:

Планово-економічний відділ
Відділ кадрів
Бухгалтерія
Канцелярія
Інженерна частина


Науково-дослідні підрозділи:

Підрозділи профілактики та терапії дитячих захворювань:

Відділення захворювань органів дихання у дітей та респіраторних алергозів у дітей

Відділення проблем харчування та соматичних захворювань у дітей раннього віку

Відділення хірургічної корекції вад розвитку у дітей

Відділення проблем захворювань органів травлення у дітей

Відділення хвороб сполучної тканини у дітей

Відділення медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів

Відділення психоневрології для дітей з пеританальною  патологією та органними захворювання

Відділення дитячої гематології

Акушерські підрозділи:

Відділення проблем здоров’я жінки фертильного віку

Відділення внутрішньої патології вагітних

Відділення неонатології

Відділення патології вагітності та пологів

Відділення акушерської ендокринології та патології плода з науковою групою з питань гіпертонічної хвороби у вагітних

Наукове відділення профілактики та лікування гнійнозапальних захворювань в акушерстві

Відділення впровадження та вивчення ефективності сучасних медичних технологій в акушерстві та перинатології

Відділення акушерських проблем екстрагенітальної патології

Відділення медицини плода

Відділення наукових проблем невиношування вагітності

Гінекологічні підрозділи:

Відділення реабілітації репродуктивної функції жінок з науковою групою з питань впливу екології на репродуктивне здоров’я жінок

Відділення ендокринної гінекології

Відділення оперативної гінекології

Відділення планування сім’ї з группою впровадження нових технологій в амбулаторно-гінекологічну практику


Підрозділи лабораторно-експериментальних досліджень:

Лабораторія патологічної фізіології та клінічної фармакології

Лабораторія імунології з групою вірусології

Лабораторія ендокринології з групою біохімії

Лабораторія патоморфології

Лабораторія мікробіології

Лабораторія обміну речовин у дітей


Клінічні підрозділи:

Педіатричні

Алергоцентр з діагностикою медикаментозної алергії у дітей та жінок

Інфекційно-боксоване відділення дітей молодшого віку з палатами новонароджених

Відділення торакоабдомінальної хірургії вад розвитку у новонароджених і дітей старшого віку

Відділення дитячої гастроентерології з Центром дитячої гепатології

Клініко-діагностичне відділення

Відділення дитячої урогінекології

Відділення пульмонології

Відділення психоневрології для дітей перших трьох років з перинатальними ураженнями нервової системи

Відділення відновлювального лікування хворих із захворюваннями нервової і серцево-судинної системи, органів дихання і травлення, з кабінетами фітотерапії і гомеопатії

Акушерські

Відділення проблем здоров’я жінки фертильного віку

Пологове відділення для вагітних з захворюваннями серцево-судинної системи

Операційне відділення для гінекологічних хворих

Відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених та недоношених дітей

Пологове відділення для вагітних з акушерською патологією

Операційне відділення акушерських клінік

Відділення профілактики та лікування гнійно-запальних захворювань в акушерстві

Відділення планування сім‘ї та оперативної реабілітаціі репродуктивної функії жінок

Відділення анестезіології з палатами для реанімації та інтенсивної терапії для вагітних

Відділення фізіології та патології новонароджених та недоношених дітей

Пологове відділення для вагітних з ендокринною патологією та вадами розвитку плода

Відділення оперативної гінекології

Консультативні та організаційні підрозділи:

Центр психосоматики та психотерапії дітей та жінок

Дитяча поліклініка

Жіноча консультація

Кабінет планування сім’ї

Медико-генетична консультація

Центр збереження здоров’я здорової жінки

Методично-організаційний центр впровадження стратегії інтегрованого ведення хвороб дитячого віку

Центр підтримки лактації та грудного вигодування


Діагностичні підрозділи:

Відділення промевої діагностики та пренатальної кардіології


Науково-організаційні та інформаційні підрозділи:

Наукове відділення медико-інформаційних технологій в педіатрії, акушерстві та гінекології

Відділення наукових проблем організації медичної допомоги дітям і матерям

Відділення медичних та психо-соціальних проблем здоров’я сім’ї

Наукова бібліотека