Правила прийому в аспірантуру і докторантуру 2023

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ ІМ. АКАДЕМІКА О.М. ЛУК’ЯНОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

в аспірантуру на 2023 рік для здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальностей 228 Педіатрія та 222 Медицина( спеціалізація акушерство і гінекологія, патологічна анатомія, внутрішні хвороби, дитяча хірургія).

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок:

коштів Державного бюджету України – 1 місце;

коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення;

Форми і строки підготовки в аспірантурі:

очна (денна, вечірня) та заочна форми навчання – 4 роки.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту і кваліфікацію магістра або спеціаліста

Для участі у конкурсі необхідно представити такі документи:

1) заяву про участь у конкурсному відборі до аспірантури в паперовій формі.

2) копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку;

3) особова картка за формою П-2ДС, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи/навчання, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи;

4) чотири кольорові фотокартки 3 х4;

5) список опублікованих наукових праць (за наявності);

6) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

7) копія трудової книжки;

8) копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);

9) копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

10) реферат.

Строк прийому заяв і документів: початок – 01 червня; закінчення – 30 липня 2023 року.

Документи подавати за адресою: 04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 8. ДУ «Інститут ПАГ імені О.М. Лук’янової НАМН України», зав. відділення аспірантури та докторантури.

Телефон: (044) 483-80-26     

Факс: (044) 483-80-26