Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист

12 жовтня 2016 у Верховній Раді України відбулися парламентські слухання на тему: «Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист». На заході з доповіддю виступила Доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, науковий керівник відділу неонатології Державної установи “Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України”, Президент Всеукраїнської громадської організації “Асоціація неонатологів України” Знаменська Тетяна Костянтинівна.

– На сьогоднішній день в країні не існує єдиної міжвідомчої програми з обліку та надання повноцінної комплексної допомоги вагітним жінкам з інвалідністю, новонародженим і дітям з особливими потребами, що створює значний ризик щодо дитячих втрат, сприяє росту дитячої інвалідності  та   призводить до нераціонального розподілу державних коштів.

Резерви зниження інвалідності та дитячої смертності:

Створення державних програм з катамнезу, педіатрії розвитку та паліативної допомоги в рамках Глобальної ініціативи ВОЗ

 • “Кожна матір. Кожна дитина. Кожен новонароджений.”
 • Створення мультидисциплінарної системи пролонгованого моніторингу за дітьми з вадами розвитку та особливими потребами (мережі катамнестичних центрів), від якої безпосередньо залежить ефективна профілактика інвалідності
 • Розвиток та стабільна робота мережі перинатальних центрів
 • Підвищення якості пренатальної діагностики вроджених вад розвитку
 • Підтримка програми грудного вигодовування та створення на державному рівні банків грудного молока для передчасно народжених дітей

Резерви зниження інвалідності та дитячої смертності:

Створення системи катамнестичного спостереження на державному рівні

Важливо для суспільного здоров’я – бо належить до пріоритетного напрямку, відповідає стратегічній меті охорони здоров’я України та соціальних ініціатив Президента України:

 • профілактика інвалідності
 • профілактика відмов матерів від дітей
 • підвищення якості життя дітей та сімей

Важливо для держави:

 • запобігання втрат людського ресурсу
 • економічна вигода
 • підвищення соціального статусу сімей що мають дітей з особливими потребами

Важливо для практичної охорони здоров’я:

 • уніфікація підходів до раннього виявлення проблем у дітей
 • підвищення точності діагностики, в тому числі ранньої
 • можливість отримати ефект від раннього втручання і технологій,

що базуються на принципах доказової медицини

Впровадження вимог Збірки Правил ВООЗ, щодо маркетингу замінників грудного молока в законодавчу базу України

Ратифікувати усі вимоги Збірки правил ВООЗ, щодо маркетингу замінників грудного молока, шляхом внесення змін до Закону України «Про дитяче харчування»: просування, рекламування, маркування замінників грудного молока (1.Міжнародне зведення правил збуту замінників грудного молока, ВООЗ, Женева, 1981; 2.Commission directive 2006/141/EC of 22 December 2006 on infant formulae and follow-on formulae and amending Directive 1999/21/EС; 3.Заключні спостереження Комітету ООН з прав дитини від 3 лютого 2011).

Створити на Державному рівні контролюючий орган з регулювання впровадження, моніторингу та контролю відповідності чинного законодавства міжнародним вимогам, щодо: маркетингу, безпечності та якості замінників грудного молока.

Заборонити працівникам системи охорони здоров’я сумісництво у компаніях-виробниках замінників грудного молока та перепродаж замінників грудного молока працівниками рододопоміжних закладів.

На Державному рівні вирішити питання централізованих закупівель замінників грудного молока для годування дітей, матері яких мають протипоказання до грудного вигодовування, а також для новонароджених з перинатальною патологією.

Забезпечити належну підтримку грудного вигодовування шляхом створення Банків грудного молока відповідно до Європейських стандартів.

НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ:

 1. Створити єдиний міжвідомчій реєстр новонароджених
 2. Впровадити терміново на національному рівні систему катамнестичного спостереження
 3. Ратифікувати усі вимоги Збірки Правил ВООЗ, щодо маркетингу замінників грудного молока в законодавчу базу України
 4. Створити банки грудного молока на базах перинатальних центрів або дитячих обласних лікарень за рахунок держави.
 5. Створити єдиний міжвідомчий мультидисциплінарний тренінговий центр з підготовки спеціалістів
 6. Привести до відповідності оплату праці медичних працівників в залежності від рівня надання медичної допомоги

parlamentskie-slushaniya_2016-1