Подольський Василь Васильович

     Закінчив в 1977 році Івано-Франківський медичний інститут за спеціальністю “лікар-лікувальник” з відзнакою. З 01.08.1977 по 29.07.78 рр. – закінчив інтернатуру за спеціальністю “акушерство і гінекологія” м. Житомир. З 03.08.1978  по 03.11.1980 рр. працював лікарем акушер-гінекологом у районній лікарні с. Станішівка Житомирської області. З 15.11.1980 по 19.07.1983 рр. – лікар акушер-гінеколог кардіологічного відділення для вагітних Київського НДІ ПАГ. З 20.07.1983 р. – завідуючий відділенням для вагітних з екстрагенітальною патологією. З 1983 р. по 1986 р. – заочний аспірант відділу екстрагенітальних захворювань вагітних. З 01.08.1988 р. – направлений на роботу за кордон в Бурунді строком на три роки. З 26.11.1991 по 01.04.1994 р. – переведений на посаду старшого наукового співробітника. З 01.04.1994 по 17.01.1997 р. – проведений на посаду завідуючого відділення для вагітних з захворюваннями серцево-судинної системи. З 17.01.1997 р. – переведений на посаду старшого наукового співробітника відділення функціональної діагностики і терапії. З 13.10.1997 р. – переведений на посаду провідного наукового співробітника відділення функціональної діагностики і терапії. З 19.02.1998 р. – переведений на посаду головного наукового співробітника відділення планування сім’ї.  З 01.10.2000 р. – керівник відділенням проблем здоров’я жінок фертильного віку. З 25.11.2005 р. – заступник директора з наукової роботи ДУ «ІПАГ АМН України». Має наукову ступінь кандидата медичних наук затверджено ВАК, захист кандидатської дисертації відбувся 17 червня 1986 року в спеціалізованій Вченій Раді Київського НДІ педіатрії, акушерства та гінекології (протокол № 4), диплом кандидата наук МД № 026223. Вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності акушерство та гінекологія присвоєно 15.03.1995 р. (протокол № 3), диплом СН № 001617. доктор медичних наук з 23.04.1996 року, дисертація захищена в спеціалізованій Вченій раді Київського НДІ педіатрії, акушерства та гінекології (протокол № 13), диплом ДН № 003291. Вчене звання професор присвоєно рішенням атестаційної колегії 19.10.2005 р., протокол № 4/19-П. 20 січня 2010 р. присвоєне почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

     Має 522 опублікованих наукових праць: з них: 5 монографій, 39 патентів на корисну модель, 18 свідоцтв на авторське право на твір, 31 інформаційний лист та 21 методичних рекомендацій. Бере активну участь у роботі з’їздів, симпозіумів та науково-практичних конференціях. Подольський В.В. є керівником відділенням “Проблем здоров’я жінки фертильного віку”, проводить щотижневий консультативний прийом у кабінеті “Охорони здоров’я жінки” при ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової Національної Академії медичних наук України». Подольський В.В. є заступником директора з наукової роботи і відповідає за наукові проблеми акушерства. Він є членом Президії Української, Європейської та Всесвітньої асоціації акушерів-гінекологів, членом експертної ради з акушерства та гінекології, входить до складу комісії Міністерства охорони здоров’я України зі створення протоколів лікування патологічних станів та захворювань в акушерстві і гінекології. Професор В.В. Подольський є членом редколегії провідних фахових журналів “Репродуктивне здоров’я. Східна Європа” та “Здоров’я жінки” (науковий консультант), “Репродуктивна ендокринологія” (заступник головного редактора), член Президії Української, Європейської та Всесвітньої асоціації акушерів-гінекологів). Активно працює в Спеціалізованій раді із захисту докторських дисертацій, є головою Апробаційної ради інститут. Президія академії медичних наук України в 2007 році нагородила Подольського В.В. почесною грамотою за значний внесок у розвиток медичної науки у галузі акушерства і гінекології, охорону здоров’я та нагоди Дня медичного працівника та в 2009 році нагородила почесною грамотою з значний внесок у розвиток медичної науки і практику охорони здоров’я та з нагоди Дня науки. У 2008 році був нагороджений почесною грамотою за значний особистий внесок у забезпечення розвитку медичної науки і охорони здоров’я, багаторічну сумлінну працю Кабінетом міністрів України та нагороджений почесною грамотою за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм Міністерством охорони здоров’я України. У 2016 році Президія Національної академії медичних наук України відзначила дипломом науково-дослідну роботу «Дослідити стан репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу», як найкращу, яка була виконана в цьому році, наукові керівники: академік НАМН України В.М. Запорожан, д.м.н., професор В.В. Подольський. За час роботи в інституті успішно поєднує роботу лікаря акушера-гінеколога, науковця і адміністратора.

     За час роботи в інституті зарекомендував себе висококваліфікованим, вдумливим, сумлінним, дисциплінованим і відповідальним співробітником. Постійно підвищує професійний рівень.