Оптимізація ранньої діагностики когнітивної дезінтеграції у дітей раннього і дошкільного віку

КПКВ  6561040 (прикладні НДР)

Оптимізація ранньої діагностики когнітивної дезінтеграції у дітей раннього і дошкільного віку.

Автори розробники: Кирилова Л.Г., Ткачук Л.І., Шевченко О.А., Лисиця В.В., Сілаєва Л.Ю., Мірошников О.О., Грабовенська І.О.

Контактний телефон: (044) 483-62-24

Запропоноване нововведення має на меті покращення диференційної діагностики дезінтеграції у дітей раннього та дошкільного віку, яке досягається завдяки застосуванню   базового дослідження (рутинна ЕЕГ, МРТ головного мозку), який відрізняється тим, що додатково проводиться ЕЕГ-моніторинг в період активності та сну дитини, крові з визначенням специфічних змін з боку структур головного мозку, та наявності епілептичної активності у скроневих і лобно-центральних відділах головного мозку.

Перевагою методу є врахування патогенетичної основи розвитку когнітивної дезінтеграції: порушення дозрівання головного мозку внаслідок епілептифорної активності, викликаної структурними змінами головного мозку, що сприяє своєчасній діагностиці з метою початку раннього лікування, покрашення якості життя, зниження рівня соціальної дезадаптації та інвалідизації.

На спосіб отримано Патент на корисну модель №98422 від 27.04.15.

Нововведення впроваджено: ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Впровадження нововведення потребує: 2000 грн.

Необхідне обладнання: енцефалограф.

Послуги розробників: лекції і семінари для лікарів-дитячих неврологів закладів НАМН, МОЗ; доповіді на науково-практичних конференціях.