ОГОЛОШУЄ КОНКУРС в аспірантуру на 2020 рік зі спеціальностей Медицина (акушерство і гінекологія) та Педіатрія.

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
в аспірантуру на 2020 рік для здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальностей 222 Медицина (спеціалізація: акушерство і гінекологія), 228 Педіатрія.

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок:
– коштів Державного бюджету України – 2 місця;
– коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення;

Форми і строки підготовки в аспірантурі:
очна (денна, вечірня) та заочна форми навчання – 4 роки.
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту і кваліфікацію магістра або спеціаліста.

Для участі у конкурсі необхідно надіслати такі документи:
1) заяву про участь у конкурсному відборі до аспірантури в паперовій формі.
2) копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку;
3) особова картка за формою П-2ДС, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи/навчання, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи;
4) медична довідка про стан здоров’я №086/0;
5) чотири кольорові фотокартки 3×4;
6) список опублікованих наукових праць (за наявності);
7) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
8) копія трудової книжки;
9) копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);
10) копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);
11) реферат.
Строк прийому заяв і документів: початок – 01 червня; закінчення – ЗО червня 2020 року.
Документи подавати за адресою: 04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 8. ДУ «Інститут ПАГ імені О.М. Лук’янової НАМИ України», зав. відділення аспірантури та докторантури.
Телефони: (044) 483-80-26
Факс: (044) 483-80-26