Молекулярно-генетичні та імунологічні фактори прогнозування ускладнень вагітності на етапі планування сім’ї

Автори розробники: Воробйова І.І., Скрипченко Н.Я., Ткаченко В.Б., Рудакова Н.В., Живецька-Денисова A.A., Толкач С.М., Лівшиц Л.А.

Контактний телефон: (044) 483-80-59

Жінкам із звичним невиношуванням вагітності в комплексі обстеження в прегравідарному періоді або в ранні терміни вагітності проводиться  імунологічне та молекулярно-генетичне обстеження, що дозволяє прогнозувати майбутні акушерські ускладнення та терміни їх виникнення, визначати порушення гуморального або клітинного гомеостазу, що визначає  призначення відповідної терапії. Діагностика спадкових або набутих тромбофілій дозволяє персоніфіковано призначати антитромбоцитарнідезагреганти, антикоагулянти, інгібітори фібринолізу .

Впровадження дозволяє попередити ранні передчасні пологи, тяжку прееклампсію, передчасне відшарування плаценти та плацентарну дисфункцію з судинним компонентом.     

  Нововведення впроваджено: ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Впровадження нововведення не потребує додаткових коштів.

Необхідне обладнання: реактиви та лабораторне обладнання.

Послуги розробників: семінари для лікарів, публікації.