Методика оперативного лікування жінок з поєднаною гінекологічною та екстрагенітальною хірургічною патологією

КПКВ  6561040 (прикладні НДР)

Методика оперативного лікування жінок з поєднаною гінекологічною та екстрагенітальною хірургічною патологією                  

Автори розробники: Дронова В.Л., Дронов О.І., Насташенко М.І., Федорук В.І.

Контактний телефон: (044) 489-53-63

Запропонований спосіб відрізняється тим, що виконується один поперечний розріз з висіченням шкірно-жирового клаптя, препаруванням його до реберних дуг, підшкірно-параректального розрізу і середньо-нижньо-серединного по білій лінії живота; після звершення черевного етапу операції обидва розрізи апоневрозу зашиваються, виконується транспозиція пупка і ушивається поперечний розріз шкіри.

Виконання трьох оперативних втручань через один розріз шкіри забезпечує можливість одномоментного оперативного лікування поєднаної хірургічної і гінекологічної патології, забезпечує косметичний ефект і обумовлює різке зниження частоти післяопераційних ускладнень.

Патент №82834 від 12.08.2013р

Нововведення впроваджено: ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Впровадження нововведення потребує: 25030,0 грн. на 1 особу на рік.

Необхідне обладнання: не потребує

Послуги розробників: семінари та робочі місця для лікарів.