Методика надання спеціалізованої акушерської допомоги вагітним і породіллям, евакуйованим із зони бойових дій

КПКВ  6561040 (прикладні НДР)

Методика надання спеціалізованої акушерської допомоги вагітним і породіллям, евакуйованим із зони бойових дій.

Автори розробники: Медведь В.І., Кирильчук М.Є.

Контактний телефон: (044) 483-61-67

З метою зменшення реактивної тривожності вагітним і породіллям, евакуйованим із зони бойових дій застосовували препарат гліцисед, діючою речовиною якого є гліцин у поєднанні з психорелаксом на тлі арома- та музикотерапії.

Позитивні результати застосування лікувально-профілактичного комплексу полягають у зниженні частоти високого рівня реактивної тривожності до 26 % середнього до 13 %.

Нововведення впроваджено: ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Впровадження нововведення не потребує додаткового фінансування.

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: інформаційний лист, семінари для лікарів.