Метод оптимізації знеболення пологів при гестаційному діабеті

КПКВ  6561040 (прикладні НДР)

Метод оптимізації знеболення пологів при гестаційному діабеті

Автори розробники: Авраменко Т.В., Карпенко О.П.

Контактний телефон: (067) 991-88-25

Суть методу полягає в використанні акупунктури, як способу підготовки до пологів та регуляції і знеболення родової діяльності  при пологах у жінок з високим рівнем реактивної тривожності та розробці тактики ведення знеболення пологів у жінок з порушенням толерантності до вуглеводів, що дозволяє зберегти достатній рівень гормонів, які беруть участь в пологій діяльності.

На метод отримано Патент №102380 від 26.10.15

Нововведення впроваджено: ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Впровадження нововведення потребує: 10 000 грн. на придбання препаратів (в цілому)

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: семінари для лікарів, публікації.