Метод обстеження та діагностичних заходів для жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу та змінами репродуктивного здоров’я у вигляді доброякісної пухлини матки (лейоміома матки)

КПКВ  6561040 (фундаментальні НДР)

Метод обстеження та діагностичних заходів для жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу та змінами репродуктивного здоров’я у вигляді доброякісної пухлини матки (лейоміома матки).

Автори розробники: Подольський Вл.В.,   Подольський В.В., Тетерін В.В.

Контактний телефон: (044) 484-40-64

Спосіб заключається в призначенні жінкам фертильного віку для лікування порушень вегетативного гомеостазу та змін репродуктивного здоров’я у вигляді доброякісної пухлини матки (лейоміома матки): психотерапї (аутотренінгу та емоційної розгрузка), аромотерапії, музикотерапії. При всіх видах порушень вегетативного гомеостазу призначались препарати риб’ячого жиру.

Спосіб дозволяє виявляти жінок з лейоміомою матки та порушенням вегетативного гомеостазу і проводити відповідні лікувально-профілактичні заходи. Ефективність лікування та діагностики склала 95 % та 92 %.

На методику отримано патент на корисну модель №99669 від 24.08.15.

Нововведення впроваджено: ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Впровадження нововведення не потребує додаткових коштів.

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: семінари для лікарів, публікації в наукових виданнях.