Метод обстеження та діагностичних заходів для визначення стану репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу, що перенесли артифіційний аборт

КПКВ  6561040 (фундаментальні НДР)

Метод обстеження та діагностичних заходів для визначення стану репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу, що перенесли артифіційний аборт

Автори розробники: Подольський Вл.В.,   Подольський В.В., Орлова О.О.

Контактний телефон: (044) 484-40-64

Спосіб полягає у розробці алгоритму ведення жінок у постабортному періоді для попередження порушень репродуктивної функції. Жінкам призначалась психотерапія: аутотренінг та емоційна розгрузка; аромотерапія та музикотерапія.

Ефективність лікування  та діагностики склала 96 % та 93 %.

Нововведення впроваджено: ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Впровадження нововведення не потребує додаткових коштів.

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: семінари для лікарів, публікації в наукових виданнях.