Метод обстеження, діагностичних заходів та лікування жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу та змінами репродуктивного здоров’я у вигляді безпліддя

КПКВ  6561040 (фундаментальні НДР)

Метод обстеження, діагностичних заходів та лікування жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу та змінами репродуктивного здоров’я у вигляді безпліддя.

Автори розробники: Подольський Вл.В.,   Подольський В.В., Касаткіна Т.О.

Контактний телефон: (044) 484-40-64

Спосіб полягає у лікуванні жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу та змінами репродуктивного здоров’я у вигляді безпліддя методом призначення: психотерапії, аромотерапії та музикотерапії.

Ефективність лікування та діагностики склала 95 % та 92 %.

Нововведення впроваджено: ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Впровадження нововведення не потребує додаткових коштів.

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: семінари для лікарів, публікації в наукових виданнях.