Лікування больового синдрому у жінок з порушеннями вегетативного гомеостазу та змінами репродуктивного здоров’я

КПКВ 6561040 (фундаментальні НДР)

Лікування больового синдрому у жінок з порушеннями вегетативного гомеостазу та змінами репродуктивного здоров’я.

Автори розробники: Подольський Вл.В.,   Подольський В.В.

Контактний телефон: (044) 484-40-64.

Лікування порушень вегетативного гомеостазу та змін репродуктивного здоров’я проводиться у відповідності до затверджених локальних протоколів. Для лікування больового синдрому використовується препарат Комбіспазм®.

Відмінною особливістю  запропонованого лікування від іншого є можливість впливати одним препаратом на дві фази больового синдрому: на спазм і безпосередньо на біль.

Нововведення впроваджено в ДУ «Інститут педіатрії, акушерство і гінекології НАМН України».

Впровадження потребує: 550 грн. на курс лікування

Необхідне обладнання: спеціального обладнання не потребує.

Послуги розробників: інформаційний лист.