Лабораторія вірусології

Завідуюча лабораторіїНетреба Неллі Іванівна кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, телефон (044)483-92-63
телефон (044) 483-92-63

Співробітники (науковий та лікарській склад відділення):

Доброчинська Лариса Іванівна лікар вищої категорії

Гончарук Марина Вікторівнафельдшер-лаборант


virus

Керівник лабораторії вірусології кандидат біологічних наук ст.н.с. Нетреба Н.І. зі своїми співробітниками

Лабораторія вірусології заснована в 1962 році, у 1969 році об’єднана в одну лабораторію бактеріології та вірусології. З 1981 року входить до лабораторії імунології, як наукова група вірусології. Лабораторія вірусології є діагностичним підрозділом ДУ “ІПАГ НАМН України”.
Основним напрямком роботи є дослідження етіологічної ролі респіраторних вірусів, вплив екологічних факторів, радіації на стан імунітету у дітей молодшого віку та неспецифічних захворювань органів дихання у дітей старшого віку.
З 1988 року напрямком наукових робіт є дослідження TORCH – інфекцій у жінок групи ризику при невиношуванні вагітності, особливості вірусного навантаження в різних біологічних середовищах у жінок з ранніми втратами вагітності, з гіперпроліферативними захворюваннями матки і ендометрію, особливості мікробіоцинозу у жінок з пухлиноподібними ураженнями яєчників (ретенційними кістами) з генітальним герпесом, на фоні запалення захворювань геніталій.

Основні завдання лабораторії:

  • проведення вірусологічних досліджень на сучасному методологічному рівні, зокрема імунофлюоресцентного та імуноферментного аналізу;
  • діагностика респіраторних вірусів (аденовірусів, грипу, парагрипу,простого герпесу, респіраторно-синцитіального вірусу).

Своєчасна діагностика вірусного інфікування позитивно впливає на якість лікування.
У відділенні пульмонології вивчається роль респіраторних вірусів аденовірусу, грипу, парагрипу, респіраторно-синцитіальним вірусу і вірусу цитомегалії у розвитку хронічних неспецифічних захворювань легенів у дітей.
Вивчення порівняння противірусного клітинного імунітету у дітей з різними формами бронхолегеневої патології, свідчать про те, що показники гуморального імунітету по різному і в різній мірі виявлялися у дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями легень (ХНЗЛ) в залежності від нозологічної форми захворювання, тяжкості перебігу, частоти і часу загострень.
В етіології ХНЗЛ аденовіруси виявлялися в 64-72% в епітелії верхніх дихальних шляхів, а забрудненість нижніх відділів склала – 80%. Методом імуноферментного аналізу визначалась наявність цитомегаловірусних антитіл при ХНЗЛ. Антицитомегаловірусні антитіла з діагностично значущими титрами, виявлені в 38 ± 1,9%. Проводяться обстеження в відділеннях: акушерської патології, планування сім’ї, реабілітації репродуктивної функції жінок. З метою встановлення і підтвердження генітального герпесу проводиться комплексне обстеження на наявність вірусного антигену HSV-2 в клітинах епітелію піхви, та визначення специфічних IgM та IgG антитіл в сироватці крові. В результаті: антиген герпесу в зішкрібах піхви та цервікального каналу виявлено в 84,1%. Імуноглобулін класу G виявлений у 87,8% пацієнток, класу M у 36,7%, що свідчило про носійство або гостру герпе-вірусну інфекцію. Обстеженим жінкам була призначена комплексна противірусна терапія.