Корекція порушень адаптації до фізичного навантаження і вегетативного гомеостазу у дітей шкільного віку

КПКВ  6561040 (фундаментальні НДР)

Корекція порушень адаптації до фізичного навантаження і вегетативного гомеостазу у дітей шкільного віку

Автори розробники: Квашніна Л.В., Ігнатова Т.Б., Родіонов В.П., Маковкіна Ю.А., Скобенко О.В.

Контактний телефон: (044) 483-90-56.

Пропонується для впровадження у лікувально-профілактичних установах охорони здоров’я (обласних, міських, районних) педіатричного і кардіологічного профілю схема застосування метаболічної терапії вегетативної дисфункції (ВД) у здорових дітей шкільного віку з порушеннями адаптації до фізичного навантаження.

В результаті застосованої методикиіз використанням препарату „Кратал для дітей” відмічається позитивна динаміка з боку клінічної симптоматики у 88,0% дітей; нормалізується вегетативний баланс у 65,0% дітей; стан церебральної гемодинаміки у  68,0%; АТ – у 67,0%; серцевого ритму та провідності 66,% та 61,0% відповідно. Застосування препарату сприяє підвищенню рівня фізичної працездатності у 77,2% дітей.

Для впровадження запропонованого нововведення будь-яке обладнання не потрібне.

Послуги розробників: семінари, інформаційний лист, публікації в наукових виданнях.