КОНКУРС в аспірантуру на 2018 рік для здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальностей 222 Медицина (спеціалізація: акушерство і гінекологія), 228 Педіатрія

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

“ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ ІМЕНІ АКАДЕМІКА О.М. ЛУК’ЯНОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ”

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
в аспірантуру на 2018 рік для здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальностей 222 Медицина (спеціалізація: акушерство і гінекологія), 228 Педіатрія.

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок:

– коштів Державного бюджету України – 3 місця;

– коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад

державне замовлення;

Форми і строки підготовки в аспірантурі:

очна (денна форма) та заочна форми навчання – 4 роки.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну

вищу освіту і кваліфікацію магістра або спеціаліста

Для участі у конкурсі необхідно надіслати такі документи:

1) заяву про участь у конкурсному відборі до аспірантури в паперовій формі,

2) копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку;

3) особова картка за формою П-2ДС, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи/навчання, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи;

4) медична довідка про стан здоров’я №086/0;

5) чотири кольорові фотокартки 3×4;

6) список опублікованих наукових праць (за наявності);

7) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

8) копія трудової книжки;

9) копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);

10) копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

11) реферат у пластиковій папці-швидкозшивачу.

Строк прийому заяв і документів: початок – 01 червня; закінчення – ЗО червня 2018 року.

Документи подавати за адресою: 04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди,8. ДУ «Інститут ПАГ імені О.М. Лук’янової НАМИ України», зав. відділення аспірантури та докторантури.

Телефони: (044) 483-80-26

Факс: (044) 483-80-26

Оригінал наказу