КОНКУРС на 2015 рік в аспіратнуру, докторантуру і клінічну ординатуру

Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів в аспірантурі і докторантурі

Оголошується конкурс на 2015 рік

В  аспірантуру з відривом від виробництва – 1 місце

В  аспірантуру без відриву від виробництва – 6 місць

за фахом 14.01.01 „Акушерство і гінекологія”

за фахом 14.01.10 „Педіатрія” 

за фахом 14.01.15  «дитяча неврологія»

Термін конкурсу – 3 місяці з дня оголошення.

Для участі у конкурсі необхідно надіслати такі документи:

  • заяву на ім’я директора;
  • особовий листок з обліку кадрів; стаж роботи лікарем не менше 2-х років.
  • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у;
  • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу, копію сертифікату одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра;
  • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності). Вступники до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;

 в клінічну ординатуру:

за спеціальностями «Педіатрія», «Акушерство і гінекологія», «Дитяча хірургія»  – 3  місця

Термін конкурсу – 1 місяць з дня оголошення 

Для участі у конкурсі необхідні такі документи:

  • заяву на  ім’я директора;
  • особовий листок з обліку кадрів; стаж роботи лікарем не менше 2-х років.
  • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у;
  • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу, копію сертифікату одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра;
  • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності).

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Документи подавати за адресою: 04050, м. Київ, вул. Майбороди,8.

ДУ «Інститут ПАГ НАМН України», відповідальний за підготовку лікарів-спеціалістів в аспірантурі та клінічній ординатурі  д. мед. наук Муквіч О.М.

Телефони: (044) 483-80-67                             Факс: (044) 483-80-26