Інформація у відповідь на лист від Національного Фонду досліджень України

В 2020 році за конкурсом “Наука для безпеки людини та суспільства” Національного Фонду досліджень України був поданий проєкт науково-дослідної роботи: «Дослідити значення медико-біологічних та соціологічних факторів в поширенні коронавірусного інфікування серед жінок та дітей в Україні» (науковий керівник НДР, професор В.В. Подольський). Цей проєкт отримав грантову підтримку і виконувався в ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України». В перший рік (2020 рік) виконання науково-дослідної роботи були проведені дослідження щодо вивчення ролі медико-біологічних факторів, як факторів ризику перебігу коронавірусного інфікування та їх врахування для виділення дітей і жінок в групи ризику, визначення патогенетичного значення стану показників базового імунітету дітей та жінок груп ризику до та після інфікування, з’ясування, які генетичні предиктори виявляються в організмі дітей і жінок з коронавірусним інфікуванням та можуть бути діагностичними критеріями для попередньої оцінки ступеня тяжкості перебігу коронавірусної інфекції, дослідження обміну вітаміну D в організмі дітей та жінок та з’ясування патогенетичної ролі цього вітаміну в сприянні проникненню вірусу в організм та впливу його обміну в організмі на можливість вірусного інфікування, а також з’ясування стану показників згортальної системи крові в організмі дітей та жінок до та після інфікування коронавірусом людини. В 2021 році були проведені клініко-епідеміологічні дослідження (шляхом анкетування жінок та батьків дітей, за спеціально розробленими та запатентованими анкетами) в різних регіонах України з визначенням особливостей стану здоров’я дітей і жінок, що зазнали  інфікування коронавірусом, значення соціологічних, епігенетичних та інших факторів ризику. В результаті цих досліджень були розроблені ефективні методи діагностики, профілактики та лікування коронавірусного інфікування у дітей та жінок, які були запропоновані для впровадження в систему охорони здоров’я України.

Результати проведених досліджень вже дозволяють говорити про необхідні рекомендації щодо спостереження жінок та дітей, які перенесли коронавірусне інфікування. За нашими даними такі пацієнти після одужання потребують пильного індивідуального спостереження, як жінки так і діти. В залежності від особливостей стану здоров’я це спостереження може тривати до одного місяця після одужання, в декотрих випадках до трьох місяців, а деколи і до півроку. Такого ж пильного спостереження потребують вагітні жінки, що перехворіли на коронавірусну інфекцію до, або під час вагітності. Жінки та діти, що перехворіли на коронавірусну інфекцію потребують пильного спостереження сімейними лікарями, лікарями-терапевтами, педіатрами та акушерами-гінекологами, які і визначають стан здоров’я жінок і дітей і враховуючи скарги та клінічні ознаки можливих порушень призначають спеціальні обстеження та визначають терміни спостереження жінок та дітей, що перенесли коронавірусне інфікування.

Наші дослідження показують, що після перенесеного коронавірусного інфікування у жінок та дітей відбуваються зміни в психоемоційному стані, які можуть супроводжуватись порушеннями вегетативного гомеостазу, тому в комплексі спостережень обов’язковою рекомендацією має бути консультування їх психологом та неврологом. В організмі жінок та дітей після одужання спостерігаються зміни в стані імунітету, гіповітаміноз D та зміни в стані системи згортання крові, що потребує безумовної корекції. В результаті завершення науково-дослідної роботи були надані патогенетично обґрунтовані, індивідуалізовані рекомендації щодо спостереження жінок та дітей, які перенесли коронавірусне інфікування.