Імуно-генетичні підходи до діагностики невиношування вагітності як мультифакторіального захворювання

КПКВ 6561040 (фундаментальні НДР)

Імуно-генетичні підходи до діагностики невиношування вагітності як  мультифакторіального захворювання.

Автори розробники: Воробйова І.І., Скрипченко Н.Я., Толкач С.М., Ткаченко В.Б., Живецька-Денісова А.А., Рудакова Н.В.

Контактний телефон: (044) 483-80-59.

Новизною є популяційне урахування впливу поліморфізму генів біотрансформації, 1 та 2 фаз детоксикації,  фолатного обміну, тромбофілій,  судинної стінки,  інтерлейкінів, рецепторів естрогенів та β-адренорецепторів, імунних факторів на розвиток ускладнень вагітності, вплив яких може реалізовуватись, як в ході гаметогенезу, так і при заплідненні, імплантації, плацентації та на різних етапах ембріогенезу.

Застосування розробленої схеми діагностики дозволяє виявити наявність від 5 до 9 патологічних поліморфізмів генів у обстежених жінок. При поєднанні неспроможності генів імунної відповіді з генами функції ендотелія частота самовільних викиднів сягає більш 50 %.

Перевагами застосування комплексу є  можливість доімплантаційно та в перші тижні вагітності прогнозувати перебіг та наслідки вагітності. Вперше в Україні проведено комплексна оцінка імуно-генетичних особливостей жінок з невиношуванням із співставленням із гормональними, коагуляцій ними та індивідуальними психологічними особливостями цих жінок і розроблені персоніфіковані комплекси лікування для кожної жінки.

Нововведення впроваджено в ДУ «Інститут педіатрії, акушерство і гінекології НАМН України».

Впровадження потребує: 5000 грн.

Необхідне обладнання: обладнання для молекулярно-генетичних  та імунологічних досліджень.

Послуги розробників: статті в наукових виданнях, доповіді на науково-практичних конференціях.