ХIII–Й З’ЇЗД ПЕДІАТРІВ УКРАЇНИ „Актуальні проблеми педіатрії”

13-сьезд-педиатров-1Організаційний комітет запрошує Вас взяти активну участь у роботі ХIII з’їзду педіатрів України „Актуальні проблеми педіатрії”, який відбудеться в м. Києві 11-13 жовтня 2016 р.
Наукова програма з’їзду передбачає лекції провідних вчених з основної тематики наукової програми, доповіді на пленарних та секційних засіданнях, дискусії на симпозіумах та семінарах.
Планується видання матеріалів з’їзду і оргкомітет запрошує бажаючих надіслати тези доповідей.

Наукова програма з’їзду передбачає обговорення наступних питань:

• Актуальні питання організації медичної допомоги дітям.
• Проблеми розвитку і виховання здорової дитини в сучасних умовах.
• Сучасні аспекти раціонального вигодовування дітей раннього віку.
• Удосконалення надання медичної допомоги новонародженим.
• Шкільна педіатрія: Актуальні проблеми адаптації та захворюваності школярів.
• Новітні технології діагностики, лікування та профілактики соціально-значимих захворювань дитячого віку.
• Раціональна фармакотерапія в клінічній педіатрії.
• Дитяча інвалідність: Медичні, педагогічні та соціальні аспекти.
• Проблеми паліативної педіатрії в сучасних умовах.
• Екологічні проблеми та дитяча екопатологія.
• Проблеми інфекційної патології дитячого віку та вакцинації.
• Дотримання прав дитини та проблеми соціальної педіатрії на сучасному етапі.
• Актуальні питання підготовки лікарів в області педіатрії на сучасному етапі розвитку суспільства.
• Історичні аспекти розвитку педіатрії.
• Актуальні питання психосоматики, медичної психології та психотерапії в педіатрії

Тези для публікації надсилати до 15 травня 2016 року. Тези разом з копією платіжного доручення Банку про оплату надсилати за електронною адресою  pediatria.org@gmail.com

Програма конференції

Оплата за публікацію становить 150 гривен за кожні тези, які необхідно перерахувати на розрахунковий рахунок Оргкомітету з’їзду педіатрів України.
Отримувач платежу:
Оргкомітет з’їзду педіатрів України
Євразійська асоціація педіатрів
Розрахунковий рахунок 26009373576
в АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Києва
МФО 380805
Код ЄДРПОУ 38293142
Примітка «Оплата за публікацію тезів»

Докладніше